Talk icon

Informacje

08-09-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Jak założyć stowarzyszenie w Polsce? Poradnik krok po kroku

Jak założyć stowarzyszenie

Stowarzyszenie może być założone co najmniej przez 7 osób. Jednak jakie są etapy tworzenia stowarzyszenia i jak założyć stowarzyszenie w Polsce?

Stowarzyszenie jest zakładane na zebraniu założycielskim przez co najmniej 7 osób. Członkowie założyciele podejmują uchwały o powołaniu stowarzyszenia, przyjęciu statutu oraz wyborze władz organizacji. Następnie zarząd stowarzyszenia musi złożyć wniosek o rejestrację do Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną dopiero z chwilą wpisania do KRS.

Jak założyć stowarzyszenie w Polsce?

To, jak założyć stowarzyszenie w Polsce, określają przepisy dotyczące zakładania stowarzyszeń rejestrowych. Stowarzyszenia w Polsce mogą założyć obywatele Polski, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych i nie zostali pozbawieni praw publicznych. Z kolei osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym stowarzyszenia, ale ustawa nie reguluje szczegółowo, na czym polega „bycie członkiem wspierającym stowarzyszenia”.

Stowarzyszenie jest zakładane na zebraniu założycielskim przez co najmniej 7 osób. Członkowie założyciele podczas zebrania podejmują uchwały o powołaniu stowarzyszenia, przyjęciu statutu oraz wyborze władz organizacji. Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument stowarzyszenia, który definiuje zasady jego działania. 

Przed zebraniem założycielskim należy przygotować listę członków założycieli z ich danymi: imię i nazwisko; data i miejsce urodzenia; miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis. Listę tę trzeba przygotować w trzech egzemplarzach, z których dwa zostaną złożone do KRS, a trzeci zostanie w dokumentacji organizacji.  Uczestnicy zebrania muszą podpisać wszystkie egzemplarze.

Jak założyć stowarzyszenie

Wymagane dokumenty

Ponadto należy przygotować też teksty uchwał, które muszą być podjęte w trakcie zebrania. Chodzi tu o uchwałę o powołaniu stowarzyszenia, o przyjęciu statutu, o wyborze zarządu i o wyborze komisji rewizyjnej. Uchwały można wpisać do protokołu zebrania lub dołączyć jako załączniki do protokołu. Wszystkie dokumenty należy przygotować w trzech egzemplarzach, ponieważ dwa składane są do sądu, a jeden zostaje w dokumentacji organizacji.

Formalności związane z rejestracją to główne zadanie zarządu stowarzyszenia. Członkowie organizacji muszą tylko wypełnić właściwe formularze oraz skompletować wymagane dokumenty i załączniki. Zarząd musi też dopilnować, aby został spisany protokół z zebrania założycielskiego. Później zarząd musi złożyć wniosek o rejestrację stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną dopiero z chwilą wpisania do KRS.

Czytaj też: Szczepan Wójcik o finansowaniu NGO’sów: Czas przestać się bać!

poradnik.ngo.pl/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023