O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

07-10-2022

Autor: Karol Pepliński

IUNG: W Polsce nie występuje obecnie susza rolnicza

susza

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa poinformował, że w Polsce nie występuje już susza rolnicza, a występujący deficyt wody nie ma wpływu na obniżenie plonów.

W czternastym okresie raportowania, tj. od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku, średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna i zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego okresu (21 VII – 20 IX).

Susza rolnicza ustąpiła

Największy deficyt wody notowano na terenie wschodniej części Pojezierza Mazurskiego oraz na Pobrzeżu Słowińskim. Jednakże tej wielkości niedobory wody nie przekroczyły wartości krytycznych (20 proc. obniżenia plonów) wśród monitorowanych upraw. Na dużym obszarze kraju niedobory wody były niewielkie, a w niektórych miejscach odnotowano nawet jej nadmiar. Oznacza to, że na terenie Polski nie występuje obecnie susza rolnicza.

,,W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w czternastym okresie raportowania, nie stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na terytorium Polski" – poinformował IUNG.

Był to już ostatni w tym roku raport. Monitoring suszy prowadzony jest w okresie od 21 marca do 30 września. Został on utworzony do oceny zagrożenia suszą rolniczą, system uwzględnia klimatyczny bilans wodny i zmienność warunków glebowych. Wartości KBW są obliczane dla kolejnych okresów sześciodekadowych na podstawie pomiarów stacji meteorologicznych.

Klimatyczny bilans wodny (KBW) jest wskaźnikiem umożliwiającym określenie stanu uwilgotnienia środowiska (oceny aktualnych zasobów wodnych) przy wykorzystaniu danych meteorologicznych. KBW jest określany jako różnica pomiędzy przychodami wody (w postaci opadów) a stratami w procesie parowania (ewapotranspiracja).

susza

Skutki suszy rolniczej

Jak zaznaczono w raporcie, tegoroczne warunki pogodowe sprawiły, że wystąpił na terenie kraju duży deficyt wody powodujący suszę wśród wszystkich monitorowanych roślin uprawnych w okresie letnim, co skutkuje obniżeniem plonów o 20 proc. Natomiast mniejsze niedobory wody notowano we wrześniu, które nie wpłynęły na zmniejszenie plonów.

Największe skutki niedoboru wody zanotowano w przypadku zbóż jarych. Susza rolnicza wystąpiła w 85 proc. gmin, na powierzchni 38 proc. gruntów. Ponadto deficyt wody miał duży wpływ na plony zbóż ozimych, krzewów owocowych, rzepaku i truskawek.

Czytaj też: Anna Bryłka: W Polsce żyjemy od powodzi do suszy

PAP/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023