Talk icon

Informacje

05-09-2022

Autor: Świat Rolnika

IUNG: Susza zagraża roślinom uprawnym w całym kraju

susza

Susza rolnicza nadal występuje w całym kraju, obecnie najbardziej zagrożona niedoborem wody jest kukurydza na kiszonkę i na ziarno – informuje IUNG.

Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa dodaje, że największy deficyt wody wystąpił na Mazurach. Najmniejsze braki wody w uprawach polowych odnotowano na terenie województw południowych. Biorąc pod uwagę cały monitorowany okres od 21 marca br., największe straty z powodu niedoborów wody dotyczą zbóż jarych i ozimych oraz krzewów owocowych.

Susza rolnicza występuje w całym kraju

"W jedenastym okresie raportowania tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, była ujemna, wynosiła -77 mm " – czytamy w ostatnim raporcie IUNG dot. suszy rolniczej. W stosunku do poprzedniego raportu zasięg suszy zmniejszył się.

Według IUNG susza rolnicza występowała w całym kraju. Największy deficyt wody notowano na terenie centralnej części Pojezierza Mazurskiego (woj. warmińsko-mazurskie), a także w północno-zachodniej Polsce, na terenie województw: zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Najmniejsze braki wody w uprawach polowych odnotowano na terenie województw południowych.

W jedenastym okresie raportowania (od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r.) największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw kukurydzy na kiszonkę. Suszę notowano w 298 gminach (12 proc. gmin Polski), w stosunku do poprzedniego okresu raportowania (21.06-20.08.2022 r.) nastąpiło zmniejszenie niedoboru wody o 12 pkt proc.

Ponadto w ostatnim raporcie IUNG stwierdził suszę dla kukurydzy na ziarno, krzewów owocowych, ziemniaka, roślin strączkowych, chmielu, warzyw gruntowych, buraka cukrowego, tytoniu. Jednak jest ona mniejsza niż w poprzednich tygodniach.

Susza

Największe straty dotyczą zbóż jarych, ozimych i krzewów owocowych

Biorąc pod uwagę cały monitorowany okres od 21 marca br., największe straty z powodu niedoborów wody dotyczą zbóż jarych i ozimych oraz krzewów owocowych. 

IUNG przypomniana, że zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich „suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb”.

A zatem w obojętnie którym okresie sześciodekadowym zostanie stwierdzona susza, to plony ostateczne dla upraw objętych suszą będą niższe przynajmniej o 20 proc. w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

Czytaj też: Susza w Mołdawii zniszczyła już ponad 60 proc. upraw

PAP/fot. pixabay

swiatrolnika.info 2023