O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

05-10-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Inspekcja Weterynaryjna: W paszach i żywności nie wykryto przekroczenia norm

Inspekcja Weterynaryjna

Wyniki wszystkich dotychczas wykonanych badań pasz i żywności nie wskazują przekroczeń obowiązujących norm – przekazała Inspekcja Weterynaryjna.

Podkreślono, że dotyczy to zarówno próbek pobranych przez Inspekcję Weterynaryjną doraźnie, jak i również pochodzących z badań monitoringowych. W komunikacie poinformowano również, że w zakładach objętych działaniami CBŚP pobrano do środy 342 próbki materiałów paszowych będących przedmiotem zainteresowania, a także gotowych pasz zawierających w składzie te materiały.

Inspekcja Weterynaryjna pobrała 342 próbki

Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało czworo przedstawicieli producenta komponentów do pasz. Firma miała sprowadzać zza granicy i wprowadzać do obrotu kwasy tłuszczowe, które nie powinny być stosowane przy produkcji pasz. Dwie osoby zostały aresztowane – potwierdziła Prokuratura Krajowa.

Informacje w tej sprawie podawały w poniedziałek Wirtualna Polska i Onet. Według informacji tych portali firma z siedzibą w Poznaniu sprzedawała producentom pasz – jako tłuszcze spożywcze – tłuszcze techniczne służące m.in. do produkcji paliwa.

Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapewnił we wtorek w Polskim Radiu 24, że polskie kurczaki są bezpieczne, "przez ostatnie dwa lata systematycznie weterynaria sprawdza jakość pasz, nie ma dioksyn, metali ciężkich, czyli tych atrybutów oleju technicznego".

Inspekcja poinformowała w komunikacie, że w zakładach objętych działaniami CBŚP Inspekcja Weterynaryjna pobrała do środy 342 próbki materiałów paszowych będących przedmiotem zainteresowania, a także gotowych pasz zawierających w składzie te materiały. Pobierane próbki są poddawane analizom w laboratorium Państwowego Instytutu Weterynaryjnego (PIWet) w Puławach oraz laboratoriach Zakładów Higieny Weterynaryjnej działających w strukturach Inspekcji Weterynaryjnej.

Inspekcja Weterynaryjna

W żadnej z próbek nie wykryto przekroczenia norm 

Kierunki badań określono w oparciu o analizę ryzyka przeprowadzoną we współpracy z PIWet. Badania dotyczą: dioksyn, PCB – polichlorowanych bifenyli, metali ciężkich, pestycydów. Wyniki badań spływają do GIW sukcesywnie – napisano.

"Ponadto w ramach Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz w bieżącym roku, pobierano do badania próby paszy pełnoporcjowej dla indyków IB4, która zawierała w swoim składzie tłuszcze pochodzące m.in. z zakładu będącego przedmiotem prowadzonego postepowania, do badań w kierunku dioksyn. Uzyskany wynik badania wskazywał na brak przekroczeń w zakresie dioksyn i dioksynopodobnych PCB" – podano.

Inspekcja Weterynaryjna poinformowała, że w ramach badań monitoringowych żywności w roku 2021 przebadano łącznie 36 tys. 836 próbek. W kierunku dioksyn, furanów, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB), niedioksynopodobnych PCB (ndl-PCB) oraz polibromowanych difenyloeterów (PBDE) zbadano 163 próbki.

W ramach badań obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych, w tym pestycydów chloroorganicznych i PCBs, pestycydów fosforoorganicznych i metali toksycznych w próbach pobranych z mięsa świń, bydła, koni, owiec, drobiu (kurczęta, indyki, kaczki, gęsi), ryb, królików, zwierząt łownych oraz mleka krowiego, jaj i miodu, przebadano 36 tys. 673 próbek, w tym: 676 próbek przebadanych w kierunku pestycydów chloroorganicznych i PCB, 213 próbek przebadanych w kierunku pestycydów fosforoorganicznych oraz 1332 próbki przebadanych w kierunku metali ciężkich – wylicza Inspekcja. Podkreślono, że "w badaniach tych nie stwierdzono wyników niezgodnych z kryteriami określonymi w badaniach urzędowych".

Inspekcja Weterynaryjna zaznaczyła ponadto, że w ramach badań monitoringowych żywności przeprowadzonych w tym roku do 5 października br. także nie odnotowano wyników niezgodnych w zakresie: kongenerów dioksyn i PCB, pestycydów chloroorganicznych i PCBs, pestycydów fosforoorganicznych i metali toksycznych.

Oglądaj także: Szczepan Wójcik w obronie polskiego drobiarstwa!

PAP/fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023