O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

17-12-2020

Autor: Adam Szewczyk

Hodowla zwierząt futerkowych – wysokie standardy to klucz do sukcesu

Hodowla zwierząt futerkowych

Krótka okrywa włosowa oraz gruba i gęsta warstwa spodnia to cechy charakteryzujące skóry dobrej jakości. To z nich najczęściej powstają futra. Skóry niższej jakości przeznacza się natomiast na czapki czy torebki. Na jakość skór niewątpliwy wpływ ma odpowiednie żywienie zwierząt, ich geny oraz zarządzanie firmą. Hodowla zwierząt futerkowych to branża wymagająca, dlatego rolnicy szczególną uwagę przykładać tu muszą do jakości.

Hodowla zwierząt futerkowych – wyższa jakość to wyższy zysk

Domy aukcyjne klasyfikują skóry i łączą je w loty, co pozwala określić późniejszą cenę wyjściową produktu. Mając na uwadze konieczność prowadzenia niezbędnych badań nad czynnikami mającymi wpływ na jakość skór, aby móc handlować towarem lepszej jakości za wyższą cenę, domy aukcyjne często dają hodowcom dostęp do licznych informacji i wyników ekspertyz.hodowla zwierzat futerkowych jakosc

W tym celu Kopenhagen Fur stworzyło innowacyjne narzędzie dla hodowców, służące do porównania swojego produktu z ofertą innych dostawców. Zawarto w nim informacje dotyczące chowu, żywienia, procesu i technologii produkcji, aż po finalną sprzedaż. Analizując te dane hodowcy mogą zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Dzięki temu, z roku na rok, jakość oferowanych futer jest wyższa.

Hodowla zwierząt futerkowych – karmienie niestandardowe

Niezwykle ważnym obszarem badań, ze względu na różne możliwości trawienia i wchłaniania paszy, jest karmienie indywidualne. Badanie uwarunkowań skarmiania ma na celu wzrost efektywności żywienia zwierząt, poprawę ich zdrowia oraz redukcję kosztów.

Deli Montgomery w wywiadzie z kanadyjskim hodowcą norek na fermie Buhl-Frye zadała szereg pytań dotyczących indywidualnego karmienia i traktowania zwierząt. Odpowiedzi były jednoznaczne. Każdy hodowca produkujący skóry dobrej jakości traktuje swoje zwierzęta bardzo indywidualnie, troszczy się o nie, a ich dobro jest dla niego priorytetem.

Jeśli zwierzę żyje w stresie, jest chore, lub w jakikolwiek sposób odczuwa dyskomfort, przekłada się to na jakość okrywy włosowej. Jeśli jakość skór jest niska, hodowla bardzo szybko okazuje się nieopłacalna – im wyższej jakości skóra, tym bardziej satysfakcjonującą cenę otrzyma hodowca. Dobrostan zwierząt pozostaje zatem w bezpośredniej korelacji z jakością skór

Czytaj także: Fermy norek – hodowcy zapraszają polityków do odwiedzenia hodowli

Instigos/jac/fot. enorka

swiatrolnika.info 2023