Talk icon

Informacje

04-03-2021

Autor: Polska Agencja Prasowa

Hodowcy miażdżą Plan Strategiczny WPR! Powinien bardziej uwzględniać potencjał rozwojowy rolnictwa

Hodowcy

Plan Strategiczny WPR na lat 2021-2027 powinien w większym stopniu uwzględniać istniejący potencjał rozwojowy polskiego rolnictwa, w tym krajowe zasoby hodowlane –uważają organizacje hodowców zwierząt. Hodowcy zaznaczyli, że zaznaczyli, że "właśnie decyduje się sposób wykorzystania środków perspektywy unijnej mogącej znacząco wpłynąć na strukturę polskiego rolnictwa. To też szansa na impuls rozwojowy dla produkcji zwierzęcej i ukształtowania jej struktury do 2030.

Hodowcy miażdżą Plan Strategiczny WPR

Czołowe organizacje zrzeszające producentów rolnych i hodowców zwierząt w liście do ministerstwa rolnictwa wskazały na elementy Planu Strategicznego WPR, które budzą ich szczególny niepokój.

Przedstawiciele hodowców zwierząt zaznaczyli, że "właśnie decyduje się sposób wykorzystania środków perspektywy unijnej mogącej znacząco wpłynąć na strukturę polskiego rolnictwa. To też szansa na impuls rozwojowy dla produkcji zwierzęcej i ukształtowania jej struktury do 2030".

W opinii tych organizacji Plan Strategiczny WPR powinien mocniej uwzględniać istniejący potencjał rozwojowy, w tym zasobów hodowlanych i produkcyjnych ważnych gatunków zwierząt gospodarskich. Przedstawiciele hodowców podkreślają zapotrzebowanie na premiowanie harmonijnej współpracy gospodarstw dużych i małych tak, by ze sobą współpracowały z większym efektem dla polskiego rolnictwa. Ponadto ich zdaniem w Planie powinny znaleźć się większe zachęty do trwałego tworzenia grup producentów i organizacji producentów rolnych.rolnik samobojstwo zaporoze 2

"Prosimy o wsparcie rozwoju polskiej hodowli i produkcji zwierzęcej. Dziś jej główną przewagą jest cena. Jeśli mamy się liczyć, musimy konkurować jakością. Jednak skoku jakościowego nie będzie bez zmian struktury użytkowania ziemi" – czytamy w liście.

Hodowcy chcą rozwoju, nie stagnacji

Organizacje zwracają uwagę, że w analizie SWOT strategii wskazano na problem rozdrobnienia ziemi. Żeby hodowla mogła się rozwijać, obrót ziemią musi być dynamiczny, rolnicy muszą mieć również perspektywę wzrostu przez pozyskanie ziemi. Potrzebne jest także stworzenie ciągłości dzierżaw przez wieloletnie jasne i trwałe umowy pozwalające na pewność prawną inwestycji.

Zdaniem organizacji na rynku jest miejsce dla gospodarstw małych i dużych, które mogą ze sobą współpracować z większym efektem dla polskiego rolnictwa np. poprzez wymiany stad na te o lepszych parametrach hodowlanych czy premiowania gospodarstw utrzymujących rasy krajowe. Potrzebne jest też trwałe wsparcie poprawy dobrostanu zwierząt.

Rolnicy potrzebują wsparcia w zakresie ekologii, ale także zrównoważonego rozwoju i rozwiązań obniżających emisję gazów cieplarnianych – podkreślają hodowcy.

Wskazali też na konieczną pomoc we wprowadzeniu powszechnej ewidencji zużycia antybiotyków oraz programów profilaktycznych dla zwierząt w celu obniżenia skali stosowania tych środków.

Czytaj także: Zamek w Stobnicy – prokuratura bada legalność źródeł finansowania budowy

Wytwarzane w ten sposób produkty powinny, ich zdaniem, być odpowiednio oznakowane, kierowane na rynek w ramach systemów jakości, tak by premiować wyższe standardy. W ten sposób o zakupach mogłaby decydować nie tylko cena, ale i jakość.

Hodowcy: zamiast impulsu rozwojowego, mamy program socjalny

"Obawiamy się, że strategia w proponowanym kształcie, zamiast być impulsem rozwojowym, może stać się w istocie programem socjalnym konserwującym niekorzystną strukturę agrarną na wsi i czyniącym ze znacznej części jej mieszkańców beneficjentów trwale uzależnionych od różnych form wsparcia" – napisano w liście.

Pod listem podpisali się prezesi: Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS"; Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych; Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG; Krajowej Rady Drobiarstwa; Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego; Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego; Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Pierwsze konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu Strategicznego WPR zakończyły się 15 lutego. Zgłoszono do niego ok. 3,5 tys. uwag. Kolejne konsultacje przewidziane są na przełomie marca i kwietnia. W październiku projekt ma zaakceptować Rada Ministrów.

PAP/fot. pixabay

swiatrolnika.info 2023