O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

15-02-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Hodowcy loch i prosiąt otrzymają pomoc. Ruszył nabór wniosków

hodowcy loch

ARiMR informuje, że wraz z dniem 15 lutego hodowcy loch i producenci prosiąt mogą składać wnioski o odszkodowania w związku z utratą płynności finansowej.

Wypłata odszkodowań wynika z ograniczeń na rynku rolnym spowodowanych epidemią COVID-19. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy spełniający kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, w których gospodarstwach w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. urodziło się lub urodzi minimum 10 prosiąt. Oznakowanie tych prosiąt musi być zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r.

Zasady, na jakich hodowcy loch mogą ubiegać się o rekompensatę

Pomoc przysługuje tym producentom, którzy na dzień 15 listopada 2021 r. prowadzili gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie.

Wysokość wsparcia wynosi 1000 zł do każdych 10 sztuk świń (prosiąt), jednak nie więcej niż 500 tys. zł dla jednego producenta trzody chlewnej.

Producent świń może złożyć więcej niż jeden wniosek dotyczący świń urodzonych w jego gospodarstwie w terminie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r., przy czym o pomoc do danej sztuki można wnioskować tylko jeden raz.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR do 29 kwietnia 2022 r. Można je złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. O terminowości złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do biura powiatowego. Podobną pomoc od swoich rządów otrzymali francuscy i austriaccy hodowcy trzody chlewnej.

Hodowcy loch

Pomoc nie będzie przysługiwać wszystkim producentom

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina również, że pomoc finansowa nie będzie dotyczyć:

– średniego przedsiębiorstwa (gospodarstwa), które na dzień 31.12.2019 r. było w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014;
– mikro lub małego przedsiębiorstwa (gospodarstwa) jeżeli jest ono objęte zbiorowym postępowaniem upadłościowym na mocy prawa krajowego i otrzymało pomoc na ratowanie lub pomoc na restrukturyzację.

Dodatkowe informacji mogą Państwo otrzymać  w punktach informacyjnych w Biurach Powiatowych i w Oddziałach Regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84.

Czytaj też: Producenci trzody chlewnej mogą liczyć na pomoc finansową

źródła:PAP/fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2023