O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

28-05-2022

Autor: Emilia Gromczak

Hiszpanie mają sposób na nieuczciwą przewagę – ceny minimalne 

ceny minimalne

Jak donosi WIR, hiszpanie wdrażają mechanizm, który jest przybliżony do stosowanych działań, jakimi były ceny minimalne.

Kwestie cen minimalnych były jednym z najgorzej ocenianych mechanizmów niegdysiejszej Wspólnej Polityki Rolnej. W Polsce za czasów ministra rolnictwa Ardanowskiego planowano wdrożyć podobny mechanizm cen referencyjnych. Komisja Europejska jednak odrzuciła takie rozwiązanie. 

Ceny minimalne po hiszpańsku 

WIR informuje, że Hiszpanie w ramach swoich przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi wdrażają mechanizm zbliżony do stosowanych kiedyś działań w Unii Europejskiej, jakimi były ceny minimalne. Według hiszpańskiego mechanizmu cena umowy żywnościowej, którą ma otrzymać producent surowców lub jego grupa, musi być w każdym przypadku wyższa od całkowitych kosztów poniesionych przez producenta lub rzeczywistych kosztów produkcji, które obejmują wszystkie koszty poniesione w związku z prowadzeniem przez niego działalności, między innymi koszty nasion i sadzonek, nawozów, środków fitosanitarnych, pestycydów, paliw i energii, maszyn, napraw, kosztów nawadniania, paszy dla zwierząt, kosztów weterynaryjnych, amortyzacji, odsetek od pożyczek i produktów finansowych, prac zakontraktowanych oraz pracy zatrudnionej lub dostarczonej przez producenta lub członków jego gospodarstwa domowego.

ceny minimalne Hiszpania

Polscy rolnicy mogą przeciwdziałać na kilka sposobów

Ceny minimalne były źle oceniane przez WPR. Rolnicy zachęceni tym mechanizmem, dostosowali koszty produkcji do cen minimalnych i maksymalizowali produkcję, na którą nie było popytu. W efekcie powodowało to spiralę interwencji. W Polsce kiedyś resort rolnictwa chciał wdrożyć podobny mechanizm cen referencyjnych, ustalanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. To rozwiązanie jednak odrzuciła KE. 

Choć ceny minimalne nie sprawdziły się w Polsce. Dzisiaj polscy rolnicy mogą przeciwdziałać nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej na kilka sposobów. Można zgłaszać takie praktyki do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który podejmuje interwencję i może nałożyć kary. Dodatkowo rozwiązania systemowe w ramach lokalnego przetwórstwa oraz rolniczego handlu detalicznego umożliwiają rolnikowi skrócenie drogi do klienta i przejęcie marży pośredników i przetwórców. Jak wskazuje WIR, najlepszym narzędziem wzmacniania pozycji konkurencyjnej rolnika na rynku jest współpraca gospodarcza rolników w ramach spółdzielni i grup producentów rolnych. Niestety jest to narzędzie niedoceniane przez samych rolników, pomimo zachęt finansowych do tworzenia takich organizacji.

Sprawdź: Ceny skupu produktów rolnych większe w ubiegłym miesiącu o ponad 40%

wir.org.pl/fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2023