O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

24-08-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Henryk Kowalczyk rozmawiał z ukraińskim ministrem Mykołą Solskim

Henryk Kowalczyk

Z inicjatywy strony ukraińskiej wicepremier Henryk Kowalczyk wziął udział w wideokonferencji z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim.

W spotkaniu oprócz ministra rolnictwa i rozwoju wsi uczestniczyli też: sekretarz stanu Rafał Romanowski, zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski oraz pełnomocnik ministra ds. rozwoju współpracy z Ukrainą Rafał Mładanowicz. Głównym tematem spotkania były przewozy ukraińskich artykułów rolno-spożywczych.

Henryk Kowalczyk rozmawiał z Mykołą Solskim

Głównym tematem  były przewozy ukraińskich artykułów rolno-spożywczych. Ukraiński minister podziękował za podejmowane przez Polskę działania na rzecz zwiększenia przepustowości na granicy i wyraził nadzieję na dalsze zacieśnianie współpracy gospodarczej między naszymi krajami.

Henryk Kowalczyk poinformował, że polskie inspekcje podjęły liczne starania, by zapewnić możliwie płynne odprawy przesyłek przez granicę polsko-ukraińską. Niemniej jest to bardzo złożone przedsięwzięcie, zwłaszcza w sytuacji znaczącego wzrostu liczby kontroli z uwagi na wzrost skali przewozów. Wskazał jednocześnie na potrzebę wprowadzenia usprawnień także po stronie ukraińskiej.

Zastępca głównego lekarza weterynarii przedstawił informację o przepływie towarów przez granicę. Zwrócił uwagę na działania podjęte w zakresie pracy granicznych lekarzy weterynarii, w tym m.in. zwiększenie obsady kadrowej i wydłużenie czasu pracy kontrolerów. Działania te wpisują się w realizację zobowiązań wynikających ze Wspólnego Oświadczenia podpisanego przez szefów resortów rolnictwa Polski i Ukrainy 16 maja 2022 r. w Warszawie.

Henryk Kowalczyk

Polska w dalszym ciągu będzie pomagać Ukrainie

Wicepremier Henryk Kowalczyk zapewnił o gotowości Polski do dalszej pomocy Ukrainie. W tym kontekście zaproponował podjęcie wspólnych działań ze stroną ukraińską w celu uzyskania wsparcia technicznego i finansowego z UE. Spotkało się to z aprobatą ministra Mykoły Solskiego.

Kolejne spotkanie ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy planowane jest na początku września.

Ukraina od wielu lat jest istotnym partnerem Polski w zakresie handlu towarami rolno-spożywczymi. W okresie I-VI 2022 r. odnotowany został wzrost eksportu rolnego na rynek ukraiński o ok.17% (z 377,1 mln EUR do 441 mln EUR). Eksportowano głównie: sery i twarogi (43,7 mln EUR – wzrost o ok. 5 %), produkty używane do karmienia zwierząt (32,1 mln EUR – spadek o 8%), kawę (29,3 mln EUR – wzrost o 42%), mięso wieprzowe, świeże, chłodzone, mrożone (21,2 mln EUR – wzrost o ok. 240%).

Czytaj też: Henryk Kowalczyk spotkał się z nowym ambasadorem Ukrainy

gov.pl

swiatrolnika.info 2023