O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

12-01-2023

Autor: Świat Rolnika

Henryk Kowalczyk odniósł się do postulatów NSZZ RI Solidarność

Kowalczyk NSZZ RI Solidarność

Henryk Kowalczyk odniósł się w piśmie do postulatów zgłoszonych przez NSZZ RI Solidarność podczas spotkania w KPRM.

Wicepremier w opublikowanym piśmie odniósł się między innymi do informacji o niekontrolowanym napływie ukraińskiego zboża do Polski. Kowalczyk wyjaśnił również, że w planach są dwa scenariusze w sprawie dopłat do paliwa rolniczego. Zaznaczył także, że ministerstwo rolnictwa prowadzi działania w zakresie rynku nawozów i trzody chlewnej.

Henryk Kowalczyk odpowiedział NSZZ RI Solidarność

Henryk Kowalczyk, odnosząc się do informacji przekazanej przez NSZZ Solidarność ws. niekontrolowanego napływu zbóż do Polski z Ukrainy, wyjaśnił, że obecnie to zjawisko zostało zastopowane w porozumieniu z ukraińskimi rządem. Zaznaczył, że zboże z Ukrainy jest ewidencjonowane i kontrolowane.

“Do Polski z Ukrainy napływa jedynie zboże: nasienne – kontrolowane przez PIORiN, paszowe – przez Inspekcję Weterynaryjną oraz konsumpcyjne – przez IJHARS. W porozumieniu z Rządem Ukrainy został zastopowany niekontrolowany napływ tzw. zboża technicznego. Obecnie nie ma już takiej kategorii jak zboże techniczne. Wzmocnione zostaną kontrole jakości napływającego zboża, w tym zawartości pozostałości pestycydów. W tym celu zostały zakupione specjalistyczne urządzenia – chromatografy” – czytamy w piśmie ministra rolnictwa.

Wicepremier Kowalczyk poinformował, że zwrócił się do Komisji Europejskiej ws.  zakończenia derogacji na transport zboża z Ukrainy na terytorium Unii Europejskiej. Wniosek w tej sprawie zostanie przedstawiony na najbliższej Radzie Ministrów ds. Rolnictwa UE

“Wystosowałem do Komisji Europejskiej pismo w sprawie zakończenia derogacji na transport zboża z Ukrainy na terytorium Unii Europejskiej. Taki wniosek zostanie przedstawiony na najbliższej Radzie Ministrów ds. Rolnictwa UE, która odbędzie się 30 stycznia br. O poparcie tego wniosku zwróciłem się do Ministrów Rolnictwa: Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii. Ze stroną ukraińską prowadzone są rozmowy o wprowadzeniu deklaracji przewozowej dla zbóż z określeniem końcowego odbiorcy transportu. Zostanie przeanalizowana propozycja utworzenia terminala zbożowego w Świnoujściu w celu udrożnienia eksportu” – wyjaśnił Kowalczyk w piśmie do NSZZ RI Solidarność.

Zobacz także: Kowalski: Polska złoży wniosek do KE o wszczęcie postępowania ws. importu zbóż z Ukrainy

Odnosząc się do postulatu NSZZ RI Solidarność w sprawie dopłaty do paliwa rolniczego Henryk Kowalczyk wyjaśnił, że rozważne są dwa scenariusze. Minister odniósł się w piśmie także do kwestii obniżenia koszów produkcji nawozów.

“Analizowane są możliwości zastosowania specjalnego znakowania paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej, a obecnie zostanie zwiększony zwrot części akcyzy do 1,20 zł/litr. Ponadto Rząd wystąpi z wnioskiem do Komisji Europejskiej o zgodę na zwiększoną dotację do paliwa rolniczego (ponad akcyzę) w kwocie do 2,50 zł/1 litr jako rekompensatę za wzrost cen. Problem jest wywołany przez napaść Rosji na Ukrainę i zastosowanie przez agresora szantażu gazowego. Są prowadzone prace nad systemem wsparcia, który wpłynąłby na obniżenie kosztów produkcji nawozów. W tej sprawie są prowadzone rozmowy z przedstawicielami zakładów azotowych” – czytamy.

Kowalczyk NSZZ RI Solidarność

Utrzymanie opłacalności produkcji rolniczej

Wicepremier poinformował również, że wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim wystąpił o zgodę do Komisji Europejskiej ws. wakacji kredytowych dla rolników.

“W sprawie wakacji kredytowych dla rolników niezbędna jest zgoda Komisji Europejskiej na traktowanie gospodarstw rolnych tak jak gospodarstw domowych. Wówczas byłyby możliwe mechanizmy dotyczące tych drugich. O taką zgodę do Komisji Europejskiej wystąpili: Premier Mateusz Morawiecki i Wicepremier Henryk Kowalczyk” – wyjaśnił w piśmie minister.

Henryk Kowalczyk, odnosząc się do postulatu NSZZ RI Solidarność w sprawie opłacalności produkcji rolnej, podkreślił, że konieczne jest dalsze poszukiwanie rynków zbytu poza UE. Zaznaczył, że Krajowa Grupa Spożywcza będzie miała w przyszłości większą możliwość oddziaływania na rynki.

“W zakresie opłacalności produkcji rolnej istotne jest także dalsze, aktywne poszukiwanie rynków zbytu poza Unią Europejską poprzez działania dyplomatyczne i obecność na międzynarodowych targach i wystawach, szczególnie w krajach dalekiego Wschodu. Kolejne działania dotyczą rozszerzenia możliwości oddziaływania na rynkach przez Krajową Grupę Spożywczą. W tym zakresie chodzi o rozszerzenie m.in. możliwości handlu nawozami, zbożem i odbudowę lokalnego przetwórstwa, jak chociażby w przypadku zakładu produkcji granulatu chmielowego” – czytamy.

Minister odniósł się również do Funduszu Gwarancji Rolnych, a także trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej.

“Co do Funduszu Gwarancji Rolnych – odpowiedni projekt ustawy został jut przygotowany i w najbliższym czasie powinien trafić do konsultacji społecznych. Realnym terminem wejścia w życia tej ustawy jest przełom kwietnia i maja br. Sytuacja na rynku trzody chlewnej jest wyjątkowo trudna i dlatego będą kontynuowane programy wsparcia producentów świń” – podkreślił wicepremier Kowalczyk.

Odnosząc się do postulatu obrony rolników z Piotrkowa Trybunalskiego, wicepremier poinformował, że wraz z organizacjami rolniczymi złoży odpowiednie pismo do Ministra Sprawiedliwości.

“Wspólnie ze związkami zawodowymi i organizacjami rolniczymi złożę stosowne pismo do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w przedmiotowej sprawie” – zaznaczył minister rolnictwa.

fot.Twitter

swiatrolnika.info 2023