O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

20-11-2021

Autor: Sebastian Wroniewski

Handel końmi w krajach Unii Europejskiej – co trzeba wiedzieć?

Handel końmi

Handel końmi, w rozumieniu przepisów ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, oznacza swobodny obrót pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej zwierzętami i materiałem biologicznym.

Konie, jako przedmiot takiego handlu, muszą więc posiadać dokumentację identyfikacyjną (paszport), hodowlaną (nie jest wymagana dla koni rzeźnych i użytkowych) oraz weterynaryjną (świadectwo zdrowia). Dokumentem identyfikacyjnym konia jest paszport, a obowiązek jego posiadania dla krajowych koni reguluje ustawa z dnia 1 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. nr 52/2003, poz. 50).

Handel końmi w UE

Handel końmi nie jest możliwy bez paszportu. Ten wydaje organizacja lub stowarzyszenie w kraju pochodzenia zwierzęcia, które prowadzi księgę hodowlaną lub rejestr ras. W przypadku zwierząt urodzonych w Polsce są to: Polski Związek Hodowców Koni dla ras małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski i koniom wpisanym do rejestru kuców i koni małych oraz koni bez pochodzenia, Polski Klub Wyścigów Konnych dla koni czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej, Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie dla kuców szetlandzkich, Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków dla rasy kłusaczej. W przypadku zwierząt sprowadzanych z innych krajów UE paszporty wydają organizacje zajmujące się hodowlą ras. Dokument ten powinien zawierać zdjęcia i słowne opisy zwierząt. Warto nadmienić, że inne metody identyfikacji koni, takie jak chipy czy palenia, są tylko metodami uzupełniającymi i nie stanowią podstawy do identyfikacji koni.

W przypadku zakupu lub sprzedaży konia, sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia zwierzęcia z organizacji macierzystej, aby koń mógł następnie zostać zarejestrowany w Polsce. Z kolei nowy właściciel jest zobowiązany zgłosić zmianę do zakładu hodowli, w którym koń będzie stacjonować. Zakup konia w innym kraju należy zgłosić do podmiotu prowadzącego polską księgę w ciągu 30 dni od sprowadzenia konia do Polski lub w przypadku koni sprowadzanych spoza UE w ciągu 30 dni od daty kontroli weterynaryjnej na granicy.

Potrzebne jest zaświadczenie hodowlane

Handel końmi nie jest możliwy również bez drugiego dokumentu,Handel konmi jakim jest zaświadczenie hodowlane. Informacje zawarte w certyfikatach stanowią podstawę wpisu lub wpisu w księdze stadnej. Do tej pory to paszport konia służy jako świadectwo hodowlane. Jest tu jednak pewna niejasność, ponieważ konie rzeźne i służbowe również mają paszporty.

Kupując ogiera w UE, należy sprawdzić, czy spełnia on wymagania reproduktora zgodnie z polską księgą i czy może być używany w hodowli po rozrodzie konia w Polsce, czy też nie. Przywożąc młodego ogiera do Polski, kupujący powinien liczyć się z tym, że musi on przejść ocenę w naszym kraju. W przypadku zakupu starszego ogiera, cenionego w jego kraju pochodzenia, należy sprawdzić, czy jego wyniki są wystarczające, aby uznać go w Polsce za reproduktora. W tym celu potrzebne są dokumenty potwierdzające rejestrację ogierów w odpowiedniej księdze stadnej kraju pochodzenia oraz wyniki i kryteria oceny osiągów wykorzystywanego ogiera.

Weterynarz musi ocenić zdrowie zwierzęcia

Trzecim wymaganym dokumentem jest świadectwo zdrowia zwierzęcia. Zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi konie mogą być wprowadzane do obrotu, jeśli towarzyszy im świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii kraju wysyłającego zwierzę. Tekst wydawany jest w dniu załadunku zwierzęcia lub w przypadku koni zarejestrowanych – w ostatnim dniu roboczym przed załadunkiem.

Wzory formularzy i świadectw dostępne są na stronie Głównego Inspektora Weterynarii www.wetgiw.gov.pl. W przypadku ogierów hodowlanych posiadających paszport wystarczy informacja o stanie zdrowia konia urzędowo potwierdzona przez lekarza weterynarii, tzw. poświadczenie zdrowotności. W przypadku zwierząt bez paszportu oraz wszystkich koni sprowadzanych z krajów trzecich, czyli spoza UE, wymagane jest świadectwo zdrowia.

 Czytaj też: Działacze DIOZ ukradli konia i zaatakowali słownie rolnika

odr.pl/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023