Talk icon

Informacje

19-02-2022

Autor: Karol Pepliński

Groch ozimy – najważniejszą cechą odmiany jest mrozoodporność

Groch ozimy

Groch ozimy jest ciekawą alternatywą. Obecnie na Polskim rynku nasiennym dostępna jest jedna ozima jego forma James.

Coraz to trudniejsze warunki pogodowe, w tym susza, wpływają na to, że pogarszają się warunki do prowadzenia produkcji roślinnej.  Największy wpływ na wielkość plonowania roślin bobowatych w tym również grochu, jest dostępność wody uwarunkowana ilością opadów atmosferycznych.

Rośliny bobowate potrzebują sporo wody

Największy wpływ na wielkość plonowania roślin bobowatych jest dostępność wody uwarunkowana ilością opadów atmosferycznych. Bobowate największą wrażliwość na niedobory wody wykazują w okresie kiełkowania i wschodów oraz kwitnienia i zawiązywania strąków.  Niestety w ostatnich latach zmagamy się z trudnymi warunkami pogodowymi. Rzadko występuję równomierny rozkład opadów w  całym sezonie. Zmusza to do poszukiwania nowych rozwiązań, jakimi są nowe ozime formy roślin strączkowych. Należy do nich m.in. groch ozimy. 

groch ozimy odmiany

Groch ozimy jest mrozoodporny 

Ideą hodowli ozimych form grochu jest uzyskanie odmian, które w odniesieniu do form jarych charakteryzują się wyższą plennością i stabilnością plonowania. Jest to związane między innymi z przejściem przez formy ozime pełnego procesu jarowizacji w okresie zimowym oraz  większej odporności roślin na działanie niskich temperatur w okresie wzrostu i rozwoju. Groch ozimy posiada bardzo ważną cechę. Jest to mrozoodporność.  

Ozime formy grochu są znane między innymi we Francji, Niemczech, Bułgarii i Włoszech, a także w USA. Obecnie na Polskim rynku nasiennym dostępna jest jedna ozima forma grochu pastewnego JAMES firmy Saaten Union. Zaleca się ją w szczególności do uprawy na glebach słabszych.

Przeczytaj również: Siew roślin bobowatych krok po kroku – najważniejsze informacje 

lodr.konskowola.pl/pixabay.com

swiatrolnika.info 2023