Talk icon

Informacje

11-06-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Goldman Sachs: EBC będzie nadal podnosić stopy procentowe

Goldman Sachs

Podtrzymujemy prognozę, że Rada Prezesów EBC podwyższy stopy procentowe o 25 pb w lipcu – przekazali analitycy banku Goldman Sachs.

Spodziewamy się także kolejnych podwyżek o 50 pb zarówno we wrześniu jak i w październiku. Natomiast podwyżki o 25 pb mogą potrwać do czerwca 2023 – dodali w swojej prognozie. Ich zdaniem, głównym zagrożeniem dla przyspieszonego cyklu podwyżek stóp procentowych przez EBC jest powrót obaw o zdolność obsługi zadłużenia, zwłaszcza we Włoszech.

Goldman Sachs: EBC będzie podnosić stopy procentowe

Biuro analiz Goldman Sachs udostępniło swój komentarz do czwartkowego oświadczenia Europejskiego Banku Centralnego (EBC), w którym padła deklaracja podwyższenia stóp procentowych podczas lipcowego posiedzenia Rady Prezesów o 25 pb. EBC zapowiedział również, że "jeśli średniookresowe prognozy inflacji utrzymają się lub pogorszą, na wrześniowym posiedzeniu będzie wskazana większa podwyżka".

Analitycy Goldman Sachs przypomnieli, że prognozy EBC przewidują "znacznie niższy wzrost gospodarczy w latach 2022-23, przy jednocześnie znacznie wyższej inflacji – inflacja CPI i bazowa wyniosą odpowiednio 2,1 proc. i 2,3 proc. w 2024 roku".

Eksperci banku podtrzymali zdanie, że podwyżka stóp procentowych w lipcu o 25 pb jest realna, ale podkreślili, że spodziewają się dalszych podwyżek o 50 pb we wrześniu i w październiku. W ich interpretacji czwartkowy komunikat sugeruje podwyżkę o 50 pb we wrześniu "jeśli perspektywy inflacji nie ulegną poprawie".

Goldman Sachs

Podwyżki stóp utrzymają się również w 2023 roku

Goldman Sachs zwrócił uwagę, że prezentowane przez ich bank prognozy inflacyjne "w najbliższych miesiącach znacznie przewyższają prognozy EBC", a "rosnąca presja płacowa i prawdopodobieństwo dalszego wzrostu długoterminowych oczekiwań inflacyjnych sugerują, że prawdopodobna jest kolejna podwyżka o 50 pb w październiku".

"Oczekujemy powrotu do bardziej stopniowego tempa 25 pb na posiedzeniu w grudniu, ponieważ spodziewamy się spowolnienia inflacji w IV kw. i zbliżenia się stopy depozytowej do dolnej granicy przedziału 1-2 proc." – przewiduje Goldman Sachs. 

Zdaniem analityków w 2023 r. odbędą się "kolejne trzy podwyżki" o 25 pb każda – "w lutym, marcu i czerwcu, aż do osiągnięcia docelowej stopy na poziomie 1,75 proc.".

Według ekspertów Goldman Sachs "głównym zagrożeniem dla przyspieszonego cyklu podwyżek stóp procentowych przez EBC jest powrót obaw o zdolność obsługi zadłużenia, zwłaszcza we Włoszech". Odnotowali, że co prawda prezeska EBC Christine Lagarde nie wspomniała o czynnikach, które mogłyby zatrzymać proces zacieśniania polityki pieniężnej, to w ich ocenie w razie wystąpienia problemów z obsługą długu, "zwłaszcza we Włoszech" EBC może wstrzymać cykl podwyżek.

Czytaj też: Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 75 pb

PAP/fot.Twitter/Pixabay

swiatrolnika.info 2023