O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

04-11-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Gembicka: Do ARiMR wpłynęły wnioski z KPO na ponad 0,5 mld zł

ARiMR

W ramach ogłoszonych przez ARiMR czterech rolnych naborów z KPO wpłynęło blisko 5,7 tys. wniosków na kwotę ponad 0,5 mld zł – poinformowała Anna Gembicka. 

Wiceminister rolnictwa dodała, że największą popularnością cieszy się nabór zw. z dofinansowaniem wymiany azbestu. Muszą się one znajdywać na budynkach służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia, do której przysługuje wsparcie, wynosi 500 m kw., a stawka pomocy to 40 zł na m kw. Wymiana musi też dotyczyć całego dachu.

ARiMR uruchomiła cztery nabory w ramach KPO

Wiceszefowa resortu rolnictwa w piątek odpowiadała na pytania posłów ws. uruchomionych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) naborów w ramach KPO.

Gembicka przekazała, że do 2 listopada do ARiMR wpłynęło blisko 5,7 tys. wniosków na kwotę ponad 530 mln zł. Poinformowała, że największym zainteresowaniem cieszy się nabór na wymianę pokryć dachowych. Do tej pory złożono w nim 5,5 tys. wniosków. Dodano, że w ramach naboru dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw złożono 140 wniosków, a w konkursie skierowanym bezpośrednio do rolników prowadzących działalność przetwórczą – ok. 100 wniosków.

Gembicka zapowiedziała, że w przyszłym roku nabory dla przetwórców mają być kontynuowane.

17 października ARiMR uruchomiła cztery nabory w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Jeden z nich skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wykonują działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Następny dotyczy przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury i jest skierowany do rolników, lub rybaków. Trzeci nabór skierowany jest do plantatorów chmielu, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem. Ostatni nabór dotyczy wsparcia na wymianę w gospodarstwie pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska.

Jeśli chodzi o wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury Agencja przyjmować będzie wnioski do 18 listopada. Pomoc finansowa na charakter refundacji (do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych), choć obowiązują limity: 3 mln zł dla mikroprzedsiębiorstw, 10 mln zł dla małych firm oraz 15 mln zł dla tych średnich. Środki można przeznaczyć m.in. na zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń, a także na kupno nowych pojazdów spełniających normy niskiej emisji spalin. Takie pojazdy muszą służyć do np. przewozu produktów rolnych, rybołówstwa czy akwakultury.

ARiMR

Agencja nadal przyjmuje wnioski

W przypadku naboru dotyczącego wsparcia rolników lub rybaków, w zakresie przetwarzania, lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, pomoc jest przeznaczona dla rolników lub ich małżonków, ale także dla osób uprawnionych do chowu, hodowli lub połowu ryb. W ramach tego naboru ARiMR będzie przyjmować wnioski także do 18 listopada. Jak wyjaśniono, wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 0,5 mln zł, a pomoc finansowa polega na refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. wydatki poniesione na budowę budynków i budowli służących realizacji inwestycji, ale także ich remont. Wsparcie będzie można uzyskać też na zakup nowego terminala płatniczego czy utrzymanie domen internetowych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Trzeci nabór, który jest skierowany dla plantatorów chmielu, przewiduje wsparcie do wymiany słupów impregnowanych kreozotem. Pomoc można uzyskać maksymalnie do 5 ha upraw chmielu, a wysokość wsparcia uzależniona jest od tego, czy impregnowane kreozotem słupy będą wymieniane na kompozytowe, czy betonowe, a także od tego, czy beneficjent jest młodym rolnikiem (do 40 lat włącznie). Dla tej grupy plantatorów, jeśli zdecydują się na słupy kompozytowe, wysokość wsparcia wynosi ponad 102 tys. zł na ha. Jeśli są one betonowe, wsparcie wynosi ponad 117 tys. zł na ha. Dla pozostałych plantatorów poziom wsparcia wynosi odpowiednio 73 tys. zł i 84 tys. zł na ha.

Do 15 listopada ARiMR przyjmować będzie wnioski na wymianę azbestowych pokryć dachowych. Muszą się one znajdywać na budynkach służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia, do której przysługuje wsparcie, wynosi 500 m kw., a stawka pomocy to 40 zł na m kw. Wymiana musi też dotyczyć całego dachu.

Czytaj też: ARiMR: Prawie 8,5 mld zł zaliczek dopłat bezpośrednich trafiło już do rolników

PAP/fot.Twitter/Pixabay

swiatrolnika.info 2023