Talk icon

Informacje

28-03-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

Gaz z Nigerii zamiast gazu z Rosji. Czy to możliwe?

Gaz z Nigerii

Gaz z Nigerii jest gotowy by go dostarczyć do Europy. „Nigeria gotowa do roli dostawcy alternatywnego gazu” – deklaruje Minister Stanu Nigerii Timipre Sylva.

Wezwał Unię Europejską do zwiększenia inwestycji w gaz i węglowodory w Nigerii, aby umożliwić krajowi zaspokojenie potrzeb energetycznych bloku. Nadchodzi to, gdy Nigeryjska Inicjatywa Przejrzystości Przemysłu Wydobywczego (NEITI) ogłosiła, że pojawienie się Chin jako niemal jedynego miejsca przeznaczenia eksportu surowców mineralnych z Nigerii stanowi zagrożenie dla gospodarki tego kraju.

Nigeria potentatem gazowym

NEITI doradził rządowi federalnemu rozwinięcie relacji biznesowych z innymi krajami w celu zmniejszenia nadmiernej zależności od Chin. Sylva przemawiał, gdy przyjął delegację prowadzoną przez ambasadora UE w Nigerii i ECOWAS, Samuelę Isopi podczas wizyty kurtuazyjnej w jego biurze w Abudży. Apel ministra nadchodzi po piętach zaogniającej się wojny między Ukrainą a Rosją, która zagraża dostawom gazu do krajów europejskich.

Rosja dostarcza obecnie około 30-40 proc. potrzeb gazowych UE. W oświadczeniu wydanym wczoraj przez jego starszego doradcę ds. mediów i komunikacji, pana Horatiusa Egua, minister powiedział, że gaz z Nigerii jest gotowy jako alternatywny gaz, wzywając UE do zachęcania swoich firm naftowych i gazowych, takich jak Shell, Eni oraz Total Energies w celu zwiększenia inwestycji w nigeryjskim sektorze gazowym. „Jedną z rzeczy, przed którymi wcześniej ostrzegaliśmy, było tempo, w jakim UE wycofywała inwestycje w paliwa kopalne.

„Ostrzegaliśmy, że prędkość była większa niż w przypadku rozwoju energii odnawialnej. Widać teraz, że to, przed czym ostrzegaliśmy, jest tym, co dzieje się teraz – powiedział minister. Dodał na spotkaniu delegacji, że zahamowaniem rozwoju wydobycia gazu w Nigerii jest brak nowych inwestycji i wezwał do zmiany nastawienia ze strony UE, jeśli zrealizuje się jej prośby o zwiększenie dostaw do Europy.

„W ciągu ostatnich 10 lat do Afryki trafiły inwestycje o wartości ponad 70 miliardów dolarów, ale niestety mniej niż 4 miliardy trafiły do Nigerii. Co zaskakujące, jesteśmy najwięksi w Afryce. Jeśli nie możemy przyciągnąć inwestycji do Nigerii, wiecie, dokąd zmierzamy” – dodał.

Minister powiedział ponadto, że po wojnie rosyjsko-ukraińskiej UE musi mieć bufor lub alternatywne źródło gazu, a współpraca z Nigerią w tym zakresie była nadrzędna.

Gaz z Nigerii okiem polityków

Zapewnił unijnych dyplomatów o gotowości Nigerii do bycia alternatywnym dostawcą gazu do UE, ale wezwał jej firmy działające w tym kraju do większych inwestycji tutaj. „Chcielibyśmy być wiarygodnymi partnerami w rozwiązywaniu problemu energetycznego w Europie i możemy to osiągnąć tylko poprzez współpracę. Dopiero zwiększenie inwestycji w tych obszarach pozwoli Nigeria wywiązać się z tego obowiązku” – powiedział Sylva.

Podkreślając potrzebę transferu technologii w zakresie gazu i energii odnawialnej, powiedział, że Afryka musi mieć możliwość dalszego wykorzystywania swoich złóż węglowodorów w celu rozwoju kontynentu. W swojej odpowiedzi Isopi wezwała Nigerię do skorzystania z okazji, jaką stwarza obecny kryzys w Europie, aby wzmocnić dostawy gazu do Europy.

Tymczasem NEITI zadeklarował, że pojawienie się Chin jako niemal jedynego miejsca przeznaczenia eksportu surowców mineralnych z Nigerii stanowi zagrożenie dla gospodarki tego kraju.

W raporcie z audytu NEITI obejmującym rok 2020, co najmniej 85 procent całkowitego eksportu kraju trafia do kraju azjatyckiego, stwierdzono, że linia eksportowa Nigerii jest podatna na niebezpieczeństwo w przypadku zakłóceń w stosunkach między obydwoma krajami.

Ze względu na dominację kraju NEITI stwierdził, że na przykład eksport Nigerii spadł ze 124 mld do 17,53 mld w latach 2019-2020, ponieważ Chiny zaczęły zamykać swoje gałęzie przemysłu w 2020 r. w szczytowym momencie wywołanego przez COVID-19 ograniczenia.

„To sprawia, że kraj jest nadmiernie zależny od Chin w zakresie eksportu minerałów, co naraża kraj na ryzyko w przypadku zerwania relacji biznesowych i zdarzeń naturalnych. Na przykład eksport w 2020 r. znacznie spadł o 86%, spadając z 124,23 mld N w 2019 r. do 17,53 mld USD w 2020 r. w wyniku pandemii Covid-19, która wpłynęła na działalność gospodarczą i zmusiła głównych konsumentów minerałów lub miejsc docelowych, takich jak Chiny, do drastycznie zredukować import” – stwierdził w temacie jakim jest gaz z Nigerii.

Doradztwo rządowi federalnemu

NEITI doradził rządowi federalnemu, aby złagodził ryzyko nadmiernej zależności od jednego kraju w zakresie eksportu minerałów poprzez rozwijanie silnych relacji biznesowych z innymi krajami, które mogą wymagać stałych minerałów tego kraju.

Doradzała rządowi, aby promował lub wspierał industrializację i inne polityki, które zachęcają lokalny przemysł i lokalne wykorzystanie minerałów. „To zmniejszy nadmierne uzależnienie od eksportu w zakresie przychodów lub zwiększonych przychodów z sektora. Głównym kierunkiem eksportu minerałów z Nigerii były Chiny. Kraj odpowiadał odpowiednio za 80 proc. i 85 proc. całkowitego wolumenu i wartości eksportu w ciągu roku” – dodał w temacie jakim jest gaz z Nigerii.

Spośród 102 skontrolowanych firm w inicjatywie podkreślono, że 96 spełniło wymagania, podając większość żądanych informacji i danych, co stanowi 94,12 proc. Stwierdzono natomiast, że sześć przedsiębiorstw w ogóle nie spełniło wymogów, ponieważ nie dostarczyły żadnych danych. „Istotny wpływ na przychody z ich braku reakcji wyniósł 54,2 miliona N lub 1,99 procent”.

 W sprawozdaniu z audytu zauważono, że wpływy z opłat licencyjnych z niektórych stanów – Nasarawa, Plateau i Enugu – były istotnie niskie, pomimo tego, że stany te posiadają duże złoża minerałów, w tym minerałów o wysokiej wartości, takich jak kolumbit, ruda cyny, ołów/cynk itp.

W raporcie wyrażono zaniepokojenie, że niektóre minerały już zidentyfikowane przez rząd federalny jako strategiczne pozostają niewykorzystane i nie mają poważnych inwestycji.

Podczas gdy ilość ołowiu wyprodukowanego w 2020 r. wyniosła 53 988,36 ton, całkowity eksport rud mineralnych i koncentratów wyniósł 8 776 199,50 ton w tym okresie. Podobnie wydano 58 koncesji na poszukiwanie rudy żelaza, podczas gdy łączna liczba ważnych tytułów kopalin w całym kraju w ciągu roku wyniosła 187. „Nigeria posiada ogromne złoża barytu przecinanego w różnych stanach – Nasarawa, Plateau, Taraba, Adamawa, Benue, Ebonyi i Cross River – w ilościach komercyjnych. „Zaobserwowano jednak, że firmy nadal importują te minerały. Wydano 147 tytułów barytu, ale poziom produkcji w badanym roku tego nie odzwierciedla” – zauważył.

Alternatywy dla gazu z Rosji

Ponadto cement Dangote stanowił 31,95 procent całkowitej produkcji i 24,5 procent całkowitej opłaty licencyjnej w 2020 r., podczas gdy Lafarge Plc była na drugim miejscu i odpowiadała odpowiednio za 17 procent i 12 procent całkowitej wielkości produkcji i wpływów z opłat licencyjnych.

Raport ujawnił, że w 2020 r. w Nigerii wyprodukowano 38 różnych minerałów, z granitem, wapieniem, piaskiem i laterytem, ​​które miały łączny udział odpowiednio 90 procent i 87 procent całkowitej wielkości produkcji i wpływów z opłat licencyjnych. „Implikacja jest taka, że ​​baryt, węgiel i inne cenne minerały, takie jak złoto, pozostają na bardzo niskim poziomie pod względem inwestycji” – stwierdził w temacie, jakim jest gaz z Nigerii.

Aby podkreślić niski poziom działalności w sektorze kopalin stałych, raport ujawnił, że z 850 działających w ciągu roku firm tylko 102 osiągnęły próg istotności 3 mln N dla audytu i stanowiły 90% opłaty licencyjne. W raporcie zwrócono również uwagę, że w analizowanym okresie (2020 r.) w sektorze nie funkcjonowało żadne aktywne przedsiębiorstwo państwowe.

Raport z audytu ujawnił, że w ciągu ostatnich pięciu lat wydano 7605 tytułów górniczych w sektorze kopalin stałych. Jednak na dzień 31 grudnia 2020 r. ważne było tylko 6009. „Z zestawienia wynika, że ​​wydano 2 795 koncesji poszukiwawczych, 123 dzierżawy górnicze, 1082 dzierżawy górnicze na małą skalę oraz 981 zezwoleń na rozpoznanie. Spośród 7605 tytułów górniczych wydanych w sektorze w ostatnich latach, 1482 z nich zostało wydanych w 2020 roku.

„W badanym okresie nie doszło do konsolidacji ani cofnięcia licencji. Przeniesiono jednak 26 licencji” – stwierdził. Stwierdzono, że przychody generowane przez sektor były poniżej oczekiwań ze względu na nastawienie małych górników do składania miesięcznych sprawozdań z produkcji.

Ponadto zwrócił uwagę na słabe monitorowanie działalności górniczej z powodu niewystarczającej lub braku siły roboczej w stanowych biurach górniczych, słabego rozmieszczenia technologii i wyzwań związanych z bezpieczeństwem.  Raport ustalił, że Nigeria ma ogromne złoże bitumu o wartości około 42,74 miliarda ton metrycznych, które rozciąga się w stanach Lagos, Ogun i Ondo, z zaledwie 71 151 029,89 tonami towaru o wartości 3 106 582 236 N wyprodukowanej w 2020 roku.

W analizowanym okresie w sześciu strefach geograficznych kraju istniało 1273 operatorów minerałów stałych, przy czym południe-południe miało 146, południowy-wschód 170; południowy zachód, 182; północny wschód, 184; Północny zachód, 236; i północno-centralny, 355.

Czytaj również: Ceny nawozów osiągnęły historyczne poziomy przez inwazję na Ukrainę

thisdaylive.com /fot.pixabay

swiatrolnika.info 2022