Talk icon

Informacje

08-11-2021

Autor: Mateusz Chrząszcz

Fit for 55 – Wielkopolska Izba Rolnicza o Europejskim Zielonym Ładzie

Fit for 55

Fit for 55 to przyjęty przez Komisje Europejską 14 lipca 2021 r. pakiet propozycji legislacyjnych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, który ma na celu zmianę istniejącego prawodawstwa w zakresie klimatu na 2030 r.
Pakiet ma pomóc wprowadzić zmiany transformacyjne potrzebne w gospodarce, społeczeństwie i przemyśle, które mają doprowadzić do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez UE do 2050 r.

Zaproponowane rozwiązania mają wspierać zmniejszenie emisji netto o co najmniej 55 proc. (w porównaniu z 1990 r.) do 2030 r. Przyjęte ramy regulacyjne odnoszą się m.in. do energetyki, w tym systemów ciepłowniczych i kogeneracji (energii z odpadów), użytkowania gruntów i gospodarki leśnej, transportu drogowego oraz opodatkowania energii.

Wiele zmian dla mieszkańców Unii Europejskiej

Jak podaje „wir.org.pl” w wyniku tych działań mieszkańców UE czeka wiele zmian, które będą wpływały korzystnie na klimat.
Zmiany w handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) - poprzez ograniczanie co roku pułapu emisji, system stopniowo podnosi ceny uprawnień emisji, tworząc mechanizmy rynkowe zachęcające firmy do ich efektywnego ograniczenia.

Komisja chce jeszcze większego obniżenia ogólnego pułapu emisji i zwiększenia rocznego tempa ich redukcji. Dodatkowo, stopniowe wycofywanie bezpłatnych uprawnień do emisji dla lotnictwa oraz dostosowanie do światowego mechanizmu kompensacji i redukcji dwutlenku węgla dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA) oraz włączenie emisji z żeglugi po raz pierwszy do EU ETS.

Rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (w ramach Fit for 55) dla każdego państwa członkowskiego określa wartości docelowe w zakresie redukcji emisji w przypadku budynków, transportu drogowego i krajowego transportu morskiego, rolnictwa, odpadów i małych sektorów przemysłu. Wartości te opierają się na PKB każdego kraju na mieszkańca.

Kolejną dyrektywą jest ta w sprawie OZE. Zostanie zwiększony poziom docelowy, zgodnie z którym do 2030 r. 40 proc. energii należy produkować ze źródeł odnawialnych. Wartości docelowe zostaną określone w odniesieniu do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, ogrzewaniu i chłodzeniu, budynkach i przemyśle.

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej obejmuje m.in. prawie dwukrotnie większe zobowiązanie państw członkowskich do ograniczenia ogólnego zużycia energii. Dodatkowo, sektor publiczny będzie zobowiązany do corocznego odnowienia 3 proc. swoich budynków, aby stymulować tzw. falę renowacji, tworzyć miejsca pracy oraz zmniejszać zużycie energii i koszty.

Fit for 55, czyli kolejne dyrektywy

Zmiany w normach CO2 dla samochodówFit for 55 022 osobowych i dostawczych. Tutaj czeka nas prawdziwa rewolucja, która już się rozpoczęła. Zostaną narzucone bardziej rygorystyczne normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych oraz przyspieszone będzie przejście na mobilność bezemisyjną za sprawą wymogu zmniejszenia średnich emisji z nowych samochodów aż o 55% począwszy od 2030 r. i o 100% od 2035 r. w porównaniu z poziomami z 2021 r. W związku z tym wszystkie nowe samochody rejestrowane od 2035 r. będą bezemisyjne. Rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych nałoży na państwa członkowskie wymóg zwiększenia zdolności ładowania proporcjonalnie do sprzedaży samochodów bezemisyjnych oraz wymóg instalacji punktów ładowania i tankowania na głównych autostradach w regularnych odstępach.

Fit for 55 wprowadzi także rozporządzenie w sprawie użytkowania gruntów, leśnictwa i rolnictwa określa ogólny cel UE dotyczący usuwania dwutlenku węgla przez naturalne pochłaniacze, odpowiadający 310 mln ton emisji CO2 do 2030 r. Do 2035 r. UE powinna dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej w sektorach użytkowania gruntów, leśnictwa i rolnictwa, co dotyczy również emisji rolniczych innych niż CO2, takich jak emisje pochodzące ze stosowania nawozów i od zwierząt gospodarskich. W związku z tym Unia zakłada m.in. zasadzenie trzech miliardów drzew w całej Europie do 2030 r.

Dyrektywa w sprawie opodatkowania energii proponuje dostosowanie opodatkowania produktów energetycznych do polityki UE w zakresie energii i klimatu, wspieranie czystych technologii oraz zniesienie przestarzałych zwolnień i stawek obniżonych. Nowe regulacje mają na celu ograniczenie szkodliwych skutków konkurencji podatkowej w dziedzinie energii.

Nowy mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 wprowadzi cenę za emisje dwutlenku węgla w przypadku importu określonych produktów. Rozwiązanie ma na celu zagwarantowanie, że podjęte działania na rzecz klimatu w Europie nie doprowadzą do ucieczki emisji gazów cieplarnianych.

Czytaj również: Paweł Sałek: Fit for 55 to program trudny do zrealizowania

PAP/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023