Talk icon

Informacje

02-11-2021

Autor: Polska Agencja Prasowa

Fit for 55 tematem dyskusji prezydenckiej Rady ds. Środowiska

Fit for 55

Prezydencka Rada ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych dyskutowała w piątek o pakiecie Fit for 55 – mającego na celu obniżenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 procent do 2030 roku.

Wierzę, że polskie stanowisko wobec pakietu będzie wyważone, uzgodnione przez ośrodki decyzyjne w Polsce i skonsultowane społecznie

– mówił wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Fit for 55 to wielkie wyzwanie dla polskiego rządu podczas negocjacji poszczególnych elementów pakietu

Ogłoszony w lipcu przez Komisję Europejską pakiet pod nazwą Fit for 55 ("Gotowi na 55 procent") to zestaw propozycji legislacyjnych służących dostosowaniu unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w perspektywie roku 2030 r., wobec poziomu z roku 1990. Pakiet ma być narzędziem Zielonego Ładu zmierzającego do neutralności klimatycznej UE w roku 2050.

Złożoność tego obszaru i bardzo szeroki zakres powoduje, że dzisiejsza dyskusja była potrzebna. Jednocześnie jest wielkie wyzwanie i wielka odpowiedzialność strony rządowej dotycząca negocjacji poszczególnych elementów unijnej polityki klimatycznej, które aktualnie trwają. To będzie dotyczyć i konkurencyjności polskiej gospodarki i polskiego sektora wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, spraw związanych z rolnictwem, z transportem. Wyzwań jest bardzo wiele. Jednocześnie w tym zmianach trzeba upatrywać pewnej szansy

– mówił kierujący Radą prezydencki doradca Paweł Sałek.

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska wyraził zadowolenie, że prezydencka Rada włącza się w dyskusję nt. polityki klimatycznej UE. Ocenił, że zaproponowany przez KE pakiet to szansa na modernizację i rozwój europejskich gospodarek, ale i trudne wyzwanie, szczególnie dla Polski, która w miksie energetycznym ma znaczny udział energii produkowanej z paliw kopalnych.

Obciążenie gospodarstw domowych skutkami pakietu doprowadzi do sprzeciwu społecznego

Chcielibyśmy, aby zarówno Polska gospodarka, ale takżeFit for 55 022 wszystkie gospodarki europejskie dzięki realizacji pakietu, podniosła swoją konkurencyjność na rynkach światowych. Stąd też polski głos z pewnością będzie głosem rozsądku, głosem, który pozwoli całej UE uzyskać konsensus związany z procesem transformacji, dochodzenia do obniżenia emisyjności, ale – co bardzo ważne – zachowania konkurencyjność. My nie możemy zgadzać się na postulaty, które zaszkodzą społeczeństwom, pojedynczym obywatelom, ale także obniżają konkurencyjność

– powiedział wiceminister.

Wyrażam przekonanie, że ta debata z udziałem ważnych ośrodków administracji centralnej, w tym Kancelarii Prezydenta będzie kontynuowana i nasze stanowisko reprezentowane na forum UE będzie stanowiskiem wyważonym, uzgodnionym przez ośrodki decyzyjne w Polsce i skonsultowanym społecznie

– dodał.

Zdaniem Zyski "są szanse", by Polska spełniła cele zapisane w Fit for 55, ale – zastrzegł – pod pewnymi warunkami.

Maksymalizacja obciążeń gospodarstw domowych może doprowadzić – i to nie tylko w Polsce, ale w skali całej UE – do braku akceptacji po stronie społecznej, do sprzeciwów społecznych

– podkreślił.

Czytaj też: Europejski Zielony Ład. Siarka: 3 mln ha lasów zostanie wyłączonych z użytkowania

PAP/fot.Twitter

swiatrolnika.info 2023