Talk icon

Informacje

07-07-2021

Autor: Polska Agencja Prasowa

Farma fotowoltaiczna powstanie w kooperacji PGE z gminą Kleszczów

Farma fotowoltaiczna

Jedną z największych farm fotowoltaicznych w Polsce chce wybudować PGE Energia Odnawialna wspólnie z Gminą Kleszczów w Łodzkiem. Elektrownia słoneczna, którą wyprodukuje farma fotowoltaiczna, pozwoli zaspokoić potrzeby energetyczne ok. 25 tys. gospodarstw domowych powstanie do końca 2022 r.

Powstanie farma fotowoltaiczna

O podpisaniu umowy joint venture, w której PGE Energia Odnawialna i Gmina Kleszczów mają po 50 proc. udziałów jej sygnatariusze poinformowali w poniedziałek.
Zgodnie z komunikatem PGE elektrownia słoneczna powstanie do końca 2022 r. na 50 ha gruntów należących do Gminy Kleszczów. Inwestycję zrealizuje spółka celowa PGE Soleo1. Średnioroczna produkcja farmy ma osiągnąć poziom 53 GWh, co pozwoli zaspokoić potrzeby energetyczne około 25 tys. gospodarstw domowych. PGE i PGE Energia Odnawialna oraz Gmina Kleszczów zrealizują inwestycję w oparciu o system aukcyjny lub poprzez długoterminowe umowy sprzedaży energii elektrycznej (PPA).polski dystrybutor fotowoltaiki keno

Farma fotowoltaiczna częścią większej strategii

"Umowa z Gminą Kleszczów jest częścią realizowanego przez Grupę PGE Programu Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatów. Zakłada on uruchomienie szeregu inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii, które stopniowo zastąpią Elektrownię Bełchatów. Oprócz uruchomienia farmy fotowoltaicznej, Grupa PGE zrealizuje w regionie także inwestycje wiatrowe oraz zbuduje magazyny energii. We wrześniu natomiast otwarte zostanie Centrum Rozwoju Kompetencji, którego jednym z głównych celów będzie przekazywanie wiedzy i umiejętności o odnawialnych źródłach energii" – podkreślił prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

Z perspektywy Gminy Kleszczów, budowa farmy fotowoltaicznej jest kontynuacją działań na rzecz środowiska naturalnego. Od kilku lat samorząd dofinansowuje mieszkańcom m.in. zakup i montaż instalacji OZE.

Czytaj także: Farma fotowoltaiczna. Jakie warunki spełnić, aby zrealizować inwestycję?

Farma fotowoltaiczna pomoże budżetowi gminy

"Uruchomienie elektrowni słonecznej pozwoli zasilić budżet gminy wpływami z podatków od nieruchomości, opłat z tytułu dzierżawy oraz zysków wypracowanych przez spółkę PGE Soleo 1. Jest to szczególnie ważne w perspektywie nieuchronnego wygaszania wydobycia węgla z odkrywki położonej na terenie naszej gminy oraz w związku z ogłoszonymi już planami wyłączania z eksploatacji kolejnych bloków Elektrowni Bełchatów" – zaznaczył wójt gminy Kleszczów Sławomir Chojnowski.

Zgodnie z założeniami Strategii Grupy PGE do końca 2030 r. spółka zbuduje instalacje PV o łącznej mocy 3 GW i umocni pozycję lidera rynku OZE w Polsce. Dotychczas zabezpieczono na ten cel blisko 2,5 tys. ha gruntów, na których mogą powstać elektrownie fotowoltaiczne o mocy ok. 2 GW.

"Budowa farmy słonecznej o mocy 50 MW to obecnie jedna z największych inwestycji fotowoltaicznych PGE. Ale nie jedyna. Kilka dni temu 19 naszych projektów fotowoltaicznych wygrało aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW. W kolejnych miesiącach planujemy też uruchomić postępowania zakupowe dotyczące budowy kolejnych elektrowni, zarówno małych, jak i większych, o mocach kilkudziesięciu megawatów. Będą to inwestycje realizowane na gruntach własnych Grupy PGE, dzierżawionych od samorządów, instytucji kościelnych, a także na terenach należących do spółek skarbu państwa" - poinformował prezes zarządu PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski.

PGE Energia Odnawialna podaje, że jest nadal otwarta na współpracę z właścicielami gruntów, którzy chcą wydzierżawić spółce tereny pod instalacje fotowoltaiczne. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, dzwoniąc na specjalną infolinię (22 340 82 01) lub poprzez dedykowaną zakładkę na stronie internetowej www.pgeeo.pl.

swiatrolnika.info 2022