O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

10-08-2023

Autor: Świat Rolnika

Europejskie ceny trzody chlewnej utrzymają wysokie poziomy w najbliżej przyszłości

Ceny trzody chlewnej

Ceny trzody chlewnej utrzymują się na wysokim od kilku miesięcy i nic nie wskazuje, aby w najbliższej przyszłości doszło do znaczących obniżek.

Takie progrozy wynikają kwartalnego raportu analityków Rabobanku obejmującego rynek wieprzowiny. Jednocześnie wskazują oni, że Chiny ponownie notują wzrost popytu na świeżą wieprzowinę. 

Rabobank opublikował najnowszą prognozę dla rynku wieprzowiny

Europejskie ceny trzody chlewnej w najbliższych miesiącach utrzymają się na wysokim poziomie. 

Wynika to z prognoz analityków holenderskiego Rabobanku, które opublikowali w kwartalnym raporcie na temat rynku wieprzowiny. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest utrzymująca się niska podaż świń rzeźnych w UE i Wielkiej Brytanii. Zwraca na to uwagę również niemieckie stowarzyszenie hodowców trzody chlewnej ISN. 

Ponadto Chiny ponownie cieszą się międzynarodowym popytem na wieprzowinę. Według wstępnych danych chińskiej administracji celnej import wieprzowiny do Chin wzrósł o 13% do poziomu 1,54 mln ton w pierwszej połowie 2023 r. – w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jednak europejscy dostawcy musieli zrezygnować z udziału w chińskim rynku, na czym skorzystali konkurenci z Ameryki Północnej i Brazylii. W drugiej połowie roku eksperci rynkowi Rabobanku przewidują niższy popyt ze strony Chin.

Chiny kupiły o 17% więcej wieprzowiny niż rok temu

Jak wynika z analizy chińskich danych handlowych przeprowadzonej przez Konfederację 

Duńskiego Przemysłu Rolno-Spożywczego (L&F), chińscy importerzy byli szczególnie zainteresowani zakupem świeżej, schłodzonej i mrożonej wieprzowiny w pierwszej połowie roku. Skup tej pozycji wzrósł o prawie 17 proc. do poziomu 932,7 tys. ton w porównaniu z I półroczem 2022 r. Natomiast import ubocznych produktów wieprzowych wzrósł „tylko” o 8% do poziomu 555,4 tys. ton.

Głównym europejskim dostawcą na rynek pozostała Hiszpania – choć udało jej się zwiększyć łączną sprzedaż do Chin jedynie poniżej średniej, czyli o 2,4% do poziomu 351,7 tys. ton. Brazylia odniosła znacznie większy sukces, zwiększając dostawy świeżej i mrożonej wieprzowiny o około jedną trzecią – osiągając 220 800 ton. Ponadto sprzedano ok. 10,5 tys. ton produktów ubocznych, co oznaczało drugie miejsce wśród chińskiego importu. 

W ślad za tym wkroczyły Stany Zjednoczone , w których łączny tonaż dostarczonych towarów wzrósł o 30,0% do poziomu 228,9 tys. ton. Jeszcze bardziej dynamicznie sprawy potoczyły się w Kanadzie, gdzie eksport wzrósł o ponad połowę do 125 300 ton. 

Z drugiej strony w Danii sprzedaż produktów ubocznych spadła o jedną piątą – osiągając 64 800 ton, podczas gdy świeża wieprzowina odnotowała wzrost o 4,1% do poziomu 84 900 ton. Spośród krajów UE Holandia najbardziej zwiększyła sprzedaż wieprzowiny na rynku chińskim – o 37% do poziomu 143,9 tys. ton.

Ceny trzody chlewnej pozostają na niezmienionym wysokim poziomie

Holenderski Rabobank konsekwentnie optymistycznie ocenia perspektywy na ceny prosiąt oraz trzody chlewnej – głównie ze względu na utrzymującą się niską podaż żywca wieprzowego. 

W zeszłym tygodniu Stowarzyszenie Zrzeszeń Producentów Żywego Inwentarza i Mięsa (VEZG) pozostawiło swoją cenę za świnie rzeźne na niezmienionym poziomie 2,50 euro za kilogram masy ubojowej.

Dodatkowo produkcja trzody chlewnej w UE-27 i Wielkiej Brytanii spadła o około 10% w pierwszych czterech miesiącach tego roku. Największe spadki miały miejsce w Danii (-21%) i Wielkiej Brytanii (-17%). Produkcja spadła o 12% w Holandii i o 9% w Niemczech . Nawet Hiszpania i Polska odnotowały niższą produkcję niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zobacz także: Kabat: Polski sektor trzody chlewnej wymaga szeregu rozwiązań

swiatrolnika.info 2023