O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

15-11-2021

Autor: Tomasz Racki

#EUnitedAgri: Polskie organizacje rolne oraz przetwórcze jednoczą siły

#EUnitedAgri

15 listopada odbyło się spotkanie organizacji rolniczych oraz przetwórczych zorganizowane z inicjatywy Szczepana Wójcika – prezesa Instytutu Gospodarki Rolnej i pomysłodawcy #EUnitedAgri.

Zebrani rolnicy i eksperci omówili szczegóły współpracy polskich organizacji rolnych i przetwórczych w ramach realizacji projektu #EUnitedagri, którego owocem jest planowany na 13. i 14. grudnia międzynarodowy protest rolników w Brukseli.

Rolniczy jednoczą siły w ramach #EUnitedAgri

Tematyka spotkania oscylowała wokół wpływu strategii Zielonego Ładu na europejskie gospodarstwa rolne. Zdaniem przedsiębiorców rolnych sytuacja jest bardzo poważna, a współpraca z rolnikami z innych Państw jest jedyną szansą na zmianę kierunku obranego przez unijne instytucje.szczepan wojcik foto 4

Pierwszy raz w historii Unii Europejskiej rolnicy, niezależnie od kraju pochodzenia, łączą swoje siły i chcą protestować celem ochrony przyszłości swojej, ale także innych mieszkańców kontynentu. Unia Europejska obrała niebezpieczny kierunek, forsując inicjatywy, które zdaniem analityków i naukowców, okażą się zgubne dla europejskiego sektora rolnego. Jestem dumny, że kierowanemu przeze mnie Instytutowi Gospodarki Rolnej udało się stworzyć projekt #EUnitedAgri, będący silną bronią europejskich rolników

– powiedział Prezes Instytutu Gospodarki Rolnej.

Zebrani eksperci podkreślili wagę pracy jaką w urealnienie konsekwencji wprowadzenia rozwiązań płynących z Zielonego ładu włożyli rolnicy i przetwórcy skupieni wokół COPA i COGECA. Mimo ich działań, Komisja Europejska pozostaje jednak głucha na merytoryczny głos rolników, którzy postanowili przekuć plany w czyn.

Dlatego właśnie, podczas dzisiejszego spotkania przedstawiciele organizacji omówili możliwości jakie płyną ze współpracy tak dużej grupy rolników pochodzących z różnych państw Unii Europejskiej. Głównym tematem rozmów była organizacja ogólnoeuropejskiego protestu rolników, który zaplanowano na 13. i 14. grudnia 2021 roku w Brukseli. Już dziś wsparcie manifestacji deklaruje wielu polskich polityków. 

Jak podkreślają twórcy projektu #EUnitedAgri: „zapowiadany protest to pierwszy tak spektakularny wyraz wsparcia dla naszych przedstawicieli w Copa-Cogeca oraz Livestock jak również ostrzeżenie dla przeciwników europejskiego rolnictwa”.

Przypomnijmy, że ostatnio do tak silnej konsolidacji środowisk rolnych oraz przetwórczych w Polsce doszło podczas próby wprowadzenia w życie zapisów nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt (tak zwana Piątka dla zwierząt). Wówczas na ulicach Warszawy pojawiło się kilkadziesiąt tysięcy rolników z całej Polski. Podobny kształt – choć ponadnarodowy – przybrać ma planowana na grudzień tego roku manifestacja.

Czytaj także: Szczepan Wójcik: KE gardzi rolnikami. Protesty były i są nieuniknione

Instytut Gospodarki Rolnej/fot. Agnieszka Radzik

swiatrolnika.info 2023