Talk icon

Informacje

10-07-2021

Autor: Emilia Gromczak

Energia wiatrowa – moc farm wiatrowych w Polsce to ponad 6,8 GW

Energia wiatrowa – moc farm wiatrowych w Polsce to ponad 6,8 GW

Energia wiatrowa stanowi największe źródło energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w Polsce. Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych z 1.06.2021 r. moc zainstalowanych farm wiatrowych wyniosła 6854,109 MW. Jest to połowa ogólnej mocy odnawialnych źródeł energii.

Energia wiatrowa w Polsce

Energia wiatrowa jest popularna w naszym kraju i stanowi największe źródło energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Dane Polskich Sieci Elektroenergetycznych z dnia 1 czerwca 2021 r. wykazały, że moc zainstalowana farmenergia wiatrowa w Polsce wiatrowych wyniosła 6854,109 MW. Obecnie moc zainstalowanych odnawialnych źródeł energii wynosi ponad 13,4 GW. Farmy wiatrowe stanowią prawie połowę tej ilości, a fotowoltaika ma ponad 4,7 GW. Moc zainstalowana w całym krajowym systemie elektroenergetycznym wyniosła w kwietniu 51,4 GW (energetyka konwencjonalna i OZE). Energetyka wiatrowa w Polsce jest popularna. Pod koniec 2020 r. w kraju działało 1239 farm wiatrowych. 1111 o mocy poniżej 10 MW i 128 o mocy większej lub równej 10 MW.
Największa farma wiatrowa w Polsce to FW Potęgowo o mocy 219 MW, która została oddana do użytku w grudniu ubiegłego roku. Zlokalizowana jest w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Składa się z 81 turbin firmy General Electric o mocach: 2,5 MW oraz 2,75 MW.

Przeczytaj także: Energia wiatrowa wzmocni konkurencyjność hutnictwa

Prognozy dla energetyki wiatrowej

Jak wskazuje projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., energia wiatrowa na morzu zostanie wdrożona od 2025 r., a zainstalowana moc osiągnie ok. 5,9 GW w 2030 r. oraz ok. 8-11 GW w 2040 r. Planowana moc instalacji wiatrowych na lądzie w 2030 r. to 8-10 GW. Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) zakłada, że udział energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie ma wzrastać równomiernie począwszy od 15 proc. w roku 2020 przez 17,6 proc. w roku 2025 do 21 proc. w roku 2030. Do osiągnięcia tego celu już za pięć lat mają przyczynić się morskie farmy wiatrowe.

rynekelektryczny.pl/fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2022