O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

06-10-2022

Autor: Karol Pepliński

Emerytura podstawowa w górę? Nowy projekt resortu rolnictwa

Emerytura podstawowa

MRiRW chce, by emerytura podstawowa, na podstawie której wyliczane są rolne świadczenia emerytalno-rentowe, była powiązana z emeryturą minimalną.

Resort rolnictwa przygotował w tej sprawie specjalny projekt ustawy. Obecnie wysokość emerytury podstawowej to 1084,58 zł, a najniższa emerytura wynosi 1338,44 zł. W wykazie poinformowano ponadto, że nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w czwartym kwartale br.

Emerytura podstawowa w górę

W środę w wykazie prac legislacyjnych rządu poinformowano o pracach nad projektem noweli ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz noweli ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Jak wyjaśniono, nowe przepisy mają rozwiązać m.in. problem niewystarczającego poziomu waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych.

,,Projekt ma na celu zmianę przepisów w zakresie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Proponowana zmiana sprowadza się do powiązania wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych" – wskazano.

Jak wyjaśniono, emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, ponieważ świadczenia te wypłaca się w kwocie odpowiadającej iloczynowi wskaźnika wymiaru ustalanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i aktualnej emerytury podstawowej.

,,Obecnie emerytura podstawowa (od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1084,58 zł) jest znacząco niższa od najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1338,44 zł). Zaproponowane w przedmiotowym projekcie ustawy rozwiązanie pozwoli zrekompensować świadczeniobiorcom ich oczekiwania, w trakcie przyszłorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych" – poinformowano.

emerytura podstawowa

Dodatek do emerytur

Projekt przewiduje także możliwość uzyskiwania dodatku do emerytur rolniczych na zasadach zbliżonych do tych, na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych.

,,Rozwiązanie to czyni zadość licznym postulatom zgłaszanym przez rolników i organizacje rolnicze, których zdaniem krzywdzące jest to, iż osoby opłacające podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe lub składkę dodatkową z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych, nie uzyskują z tego tytułu rekompensaty podczas ustalania prawa do emerytury rolniczej" – podano.

W wykazie poinformowano ponadto, że nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w czwartym kwartale br.

Czytaj też: KRUS: Korzystne zmiany dla emerytów i rencistów weszły w życie

PAP/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023