Talk icon

Informacje

25-02-2020

Autor: Świat Rolnika

Eksport zbóż rośnie – pszenica najlepsza

eksport zbóż

Eksport zbóż z Polski w pierwszej połowie sezonu 2019/2020 rośnie. Nasz kraj sprzedał za granicę o 12% więcej zboża niż w analogicznym okresie roku poprzedzającego.

Eksport zbóż z Polski wysoki

W okresie od lipca do grudnia 2019 roku Polska wyeksportowała 2,8 mln ton ziaren zbóż. To aż o 12% więcej niż w tym samym okresie roku 2018. Handel zagraniczny napędzają pszenica, kukurydza, żyto i pszenżyto, które odpowiadały za odpowiednio 48%, 26%, 11% i 10% ogółu eksportu zbóż z naszego kraju.

Eksport zbóż – pszenica i kukurydza z największymi wzrostami

Królową eksportu zbóż z naszego kraju od lat pozostaje pszenica. W okresie od lipca do grudnia 2019 roku z Polski wyeksportowano ziarna pszenicy o eksport zbozawolumenie 1,36 mln ton, co stanowi aż 31-procentowy wzrost eksportu tej kategorii. Znaczące wzrosty zanotowały także kukurydza, której polscy rolnicy sprzedali o 6% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (730 tys. ton) i pszenżyto, którego wyeksportowaliśmy o 8% więcej niż w okresie lipiec-grudzień roku poprzedzającego (287 tys. ton). Spadki zanotowano natomiast w przypadku żyta (o 1%, do wolumenu 312 tys. ton) i jęczmienia (o 41%, do poziomu 71 tys. ton). 

Kierunki eksportu zbóż – Niemcy głównym odbiorcą

Eksport zbóż aż w 65% trafia na rynek Unii Europejskiej. W ubiegłym roku Polska sprzedała za granicę zboże o wartości 3,7 mld EUR, co stanowiło 12% udziału tej kategorii w ogóle eksportu artykułów rolno-spożywczych z Polski, czyniąc zboża i ich przetwory oraz ziarno drugą najważniejszą grupą w strukturze towarowej eksportu rodzimych produktów rolno-spożywczych. Na rynek Niemiecki trafia aż 55% krajowego eksportu. Drugim największym odbiorcą polskiego zboża jest Arabia Saudyjska, która odpowiada za 15% skupu krajowego ziarna. Do Kenii trafia 5% naszej sprzedaży, po 2% natomiast do Egiptu, Niderlandów, RPA, na Kubę i do Wielkiej Brytanii. 4% krajowego eksportu zagospodarowują inne niż Niemcy kraje Unii Europejskiej.

Eksport zbóż – dokąd eksportujemy krajową pszenicę?

Pszenica napędza krajowy eksport zbóż. Wartość jej eksportu w okresie od lipca do grudnia 2019 roku wyniosła aż 1,36 mln ton. Liderem wśród odbiorców tego zboża pozostaje Arabia Saudyjska, która zakupiła aż 35% krajowego eksportu w badanym okresie (478 tys. ton). Na drugim miejscu znalazły się Niemcy – 25% i 342 tys. ton, dalej Kenia – 10%, Kuba – 5%, Egipt i RPA – po 4%.

Czytaj także: Najlepsza pszenica jara – którą odmianę rolnicy powinni wybrać?

Nierówny eksport zbóż z Polski

Przychody pochodzące z eksportu zbóż pierwotnego przetwórstwa zmniejszyły się o 7% i osiągnęły wartość 116 mln EUR. Wartość eksportu wysokoprzetworzonych produktów zbożowych zwiększyła się natomiast o 8%, osiągając 1,1 mld EUR. Łączny eksport polskiego zboża w okresie lipiec-grudzień 2019 wyniósł 3,4 mln ton (w ekwiwalencie ziarna) i był o 9% wyższy r/r. Przychody z eksportu wzrosły o 5% względem uzyskanych rok wcześniej i wyniosły 1,7 mld EUR.

Eksport zbóż – Handel z dodatnim saldem

Eksport zbóż z Polski był wyższy od jego importu, co przełożyło się na korzystne w badanym okresie saldo handlu zagranicznego, które wyniosło 1,2 mld EUR (1,7 mld EUR wartości eksportu wobec 0,5 mld EUR wartości importu).W okresie lipiec-grudzień 2019 roku polska sprowadziła 543 tys. ton zboża. Pochodziło ono głównie ze Słowacji – 39%, Czech – 20%, Węgier – 8%, Wielkiej Brytanii – 6% i Litwy – 5%. Import produktów zbożowych pierwotnego przetwórstwa wzrósł o 2%ceny zboz względem analogicznego okresu sezonu 2018/2019, a wysokoprzetworzonych o 9%. Łącznie (w ekwiwalencie ziarna) do Polski trafiło około 1 mln ton zbóż i przetworów zbożowych wobec 1,2 mln ton przed rokiem. Wartość importu była o 1% niższa niż rok wcześniej i wyniosła 528 mln EUR.

Eksport zbóż, a ceny na polskim rynku

Eksport zbóż ma wpływ także na kształtowanie cen w kraju – te nie napawają gospodarzy optymizmem. W zasadzie wszystkie główne kategorie zanotowały spadki cen względem analogicznego okresu w roku wcześniejszym. W pierwszej połowie lutego spadły ceny pszenicy konsumpcyjnej o 12%, pszenicy paszowej o 4,8%, żyta konsumpcyjnego o 20,7%, żyta paszowego o 20,3%, jęczmienia paszowego o 19,2%, kukurydzy paszowej o 10,7% i pszenżyta paszowego o 18,9%.

kowr/jac/Fot. wikipedia/fot. wewn. kowr/zsrir

swiatrolnika.info 2022