O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

26-08-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

Eksport wołowiny z Ukrainy w ciągu siedmiu miesięcy praktycznie zamarł

Eksport wołowiny

W okresie styczeń–lipiec 2022 roku eksport wołowiny z Ukrainy wyniósł 5,34 tys. ton wołowiny, co stanowi zaledwie 36% ilości wyeksportowanej rok temu.

Według Maksyma Hopki, analityka Ukraińskiej Akademii Nauk, od początku wojny na Ukrainie przedsiębiorstwa zajmujące się ubojem i pierwotnym przetwarzaniem bydła działają na minimalnych mocach.  Masa rzeźna zwierząt rolniczych w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2022 roku spadła o 22,3% w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosła 97,6 tys. ton. Kompleksy przetwórstwa mięsnego nie są w stanie kupować zwierząt w przedwojennych ilościach ze względu na ograniczenia w sprzedaży produktów, zmiany w logistyce eksportu oraz znaczne ograniczenie popytu krajowego.

Eksport ukraińskiej wołowiny

Produkcja wołowiny na Ukrainie była w ostatnich latach zorientowana na eksport. W 2021 r. 84,6% logistyki stanowiło transport morski do takich krajów jak Chiny, Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan, Gruzja. W związku z zamknięciem ukraińskich portów logistyka wymagała zmian. W efekcie w maju zawarto nowe umowy z Komisją Europejską, zgodnie z którymi uzgodniono tranzyt wołowiny przez kraje UE w celu dalszego handlu.

„W rezultacie w okresie styczeń-lipiec 2022 r. wyeksportowano 5,34 tys. ton ukraińskiej wołowiny, co stanowi zaledwie 36% ilości wyeksportowanych w 2021 r. w tym samym okresie. W czerwcu wyeksportowano 0,93 tys. ton, aw lipcu handel wzrósł o 33% i wynosi już 1,23 tys. ton. Dlatego można przewidywać, że w sierpniu eksport będzie stopniowo rósł ze względu na otwieranie ukraińskich portów na zboże – zauważa ekspert.

Jednocześnie największe kraje produkujące wołowinę zwiększają swój eksport na rynki światowe. W szczególności najwięksi producenci wołowiny znacznie zwiększyli wielkość dostaw do UE w pierwszych dwóch kwartałach 2022 roku. Eksport wołowiny z USA do Europy w pierwszym półroczu osiągnął 10 tys. ton, o 89% więcej niż przed rokiem, a wartość dostaw wzrosła o 110% do 131,8 mln USD.

Eksport wołowiny

Eksport wołowiny z zachodniej półkuli

Brazylia zwiększyła również przychody z dostaw do Unii Europejskiej o 35% do 281 mln USD w porównaniu do 207 mln USD w I półroczu 2021 r., a wolumen wysłanych towarów wzrósł o 16,4% (36,5 tys. ton wobec 31 tys. ton).

Wzrasta eksport wołowiny z Wielkiej Brytanii. Od początku roku (styczeń-maj) przesyłki na rynek światowy, których lwia część przypada na kraje UE, wyniosły 54 tys. ton, czyli o 52% więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

„Ukraina, która otrzymała status kandydata do UE, może w najbliższym czasie dołączyć do eksportu wołowiny do krajów UE. Właściwe organy państwowe mają pełne prawo do przeglądu zasad handlu ukraińskim wołowiną i opracowania mechanizmu wprowadzania produktów na rynek UE. To z kolei pomoże firmom ukraińskim znaleźć nowe rynki zbytu, a krajom europejskim mieć wiarygodnego, bliskiego dostawcę produktów wysokiej jakości” – wyjaśnia Maksym Hopka.

Czytaj również: Nowa rasa bydła wyhodowana w Chinach. Podbije rynek?

Agravery/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023