Talk icon

Informacje

18-03-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

Edward Siarka spotkał się z wiceministrem rolnictwa Węgier

Edward Siarka

Wiceminister Edward Siarka odbył spotkanie ze swoim odpowiednikiem z Węgier. Wiceministrowie podjęli rozmowy na temat polityki leśnej obu państw.

Lasy w Polsce zajmują 1/3 powierzchni kraju, w przypadku Węgier stanowią natomiast 22%. Podczas spotkania wybrzmiało jednoznaczne stanowisko, iż dystrybucja unijnego celu klimatycznego nie odzwierciedla krajowych uwarunkowań związanych z indywidualną strukturą lesistości.

Spotkanie wiceministrów

„We wrześniu ubiegłego roku nawiązaliśmy współpracę podczas Światowej Wystawy Łowieckiej „One with Nature” w Budapeszcie. Dziś wspólnie chcemy przedyskutować kwestie związane z polityką leśną i klimatyczną Unii Europejskiej” – powiedział wiceminister Siarka, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, podczas spotkania z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Węgier Sándorem Szentpéteri. Rozmowy odbyły się 16 marca 2022 r.

Węgry są przeciwne w sprawie utworzenia filaru AFOLU - wspólnego sektora lasów i rolnictwa. Zdaniem Polski połączenie to mogłoby wesprzeć integrację gruntów w kontekście polityki klimatycznej.

„Widzimy tu jednak także pewne słabości tego rozwiązania, mając na względzie malejący potencjał lasów w zakresie pochłaniania, z drugiej zaś strony konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego przez sektor rolny” – podkreślił wiceminister z Polski.

Kryzys wywołany agresją Rosji na Ukrainę w konsekwencji będzie generował spore koszty dla gospodarki UE, które obecnie poddawane są wstępnym szacunkom. Taka analiza jest niezbędna, by właściwie ocenić możliwości wdrażania i spełniania celów unijnej polityki klimatycznej.

Edward Siarka na spotkaniu z wiceministrem ze Słowacji

Wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, Edward Siarka spotkał się Martinem Kováč, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej. Spotkanie, odbyło się 16 marca 2022 roku, było kolejnym w ramach cyklu spotkań dotyczących unijnej polityki leśnej i klimatycznej.

„Bardzo istotna i cenna jest dla mnie możliwość bezpośredniej wymiany opinii na forum międzynarodowym w kwestii unijnej polityki leśnej i klimatycznej” – zaznaczył na wstępie wiceminister Siarka.

Polska i Słowacja charakteryzują się zbliżoną powierzchnią zajmowaną przez lasy. Tereny leśne porastają 1/3 obszaru naszego kraju, zaś na Słowacji stanowią one 39% terytorium. Podobieństwa w tym zakresie odzwierciedlają się we wspólnym stanowisku dotyczącym zaproponowanym unijnym celom klimatycznym, które nie uwzględniają różnic w strukturze lesistości poszczególnych państw.

„Obecnie znajdujemy się w trudnej sytuacji geopolitycznej, związanej z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Wywołuje to konieczność przeanalizowania naszej polityki energetycznej. Nie możemy bez głębszej dyskusji zaakceptować wobec tego dodatkowych obciążeń wynikających z unijnego pakietu klimatycznego” – dodał wiceminister Edward Siarka.

Czytaj również: Copa Cogeca poparła postulaty polskich organizacji dot. rynku nawozów

Gov.pl/fot.gov.pl

swiatrolnika.info 2023