Talk icon

Informacje

01-06-2021

Autor: Polska Agencja Prasowa

Żywność ekologiczna w placówkach oświatowych będzie dotowana

Żywność ekologiczna

Wprowadzenie mechanizmu dotowania zakupu żywności ekologicznej w placówkach oświatowych i zwiększenie finansowania działań dotyczących rozwoju sektora produkcji ekologicznej zakłada projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym, który w poniedziałek ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Żywność ekologiczna zyskuje na znaczeniu w ostatnich latach. Rokrocznie stanowi ona większą część rynku artykułów rolno-spożywczych.

Żywność ekologiczna – zakup z dotacją

Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji, projekt przygotowano w związku z koniecznością wprowadzenia do polskiego porządku prawnego postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie m.in. produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.zdrowa zywnosc ceny listopad

Jak czytamy w OSR, poza potrzebą wprowadzenia mechanizmu dotowania zakupu żywności ekologicznej w placówkach oświatowych, ustawa będzie też regulowała zastosowanie ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin oraz kwestie zwiększenia finansowania działań mających na celu rozwój sektora produkcji ekologicznej.

Czytaj także: Rynek borówki amerykańskiej – ostra konkurencja między eksporterami!

Żywność ekologiczna – certyfikacja i nadzór do zmiany

"System produkcji ekologicznej ustanowiony prawem UE wymaga od państw członkowskich przyjęcia szczegółowych rozwiązań w zakresie ustanowienia nadzoru nad produkcją i certyfikacją. W tym celu wymaganym jest wskazanie właściwych organów w państwach członkowskich oraz określenie ich kompetencji" – napisano w OSR.

Autorzy projektu wyjaśnili, że system kontroli i certyfikacji produkcji ekologicznej w Polsce, oparty na obowiązującej ustawie z 25 czerwca 2009 r., wymaga modyfikacji wynikających z szeregu postanowień prawa UE.

Żywność ekologiczna, a Zielony Ład

Jak wskazano w OSR, postanowienia "Zielonego Ładu" w zakresie rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz redukcji stosowania środków do produkcji ogólnie, wymagają przyjęcia rozwiązań zwiększających popyt na produkty ekologiczne oraz redukujących stosowanie środków do produkcji.

"W tym celu proponuje się wprowadzenie wsparcia do wykorzystania żywności ekologicznej w przedszkolach i szkołach, wraz ze wsparciem do wykorzystania ekologicznego materiału rozmnożeniowego celem wzrostu wydajności ekologicznej produkcji krajowej, oraz opłaty za wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin. Dochód z opłaty zostanie wykorzystany do finansowania m. in. stosowania żywności ekologicznej w placówkach oświatowych" – czytamy.

Zdaniem projektodawców, wsparcie do stosowania ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin zwiększy jego stosowanie, co podniesie plony i zwiększy dostępność produktów ekologicznych na rynku.

"Większa ilość produktów jest niezbędna do pokrycia zapotrzebowania konsumentów, a także szkół w związku z wdrażaniem postanowień strategii Zielony Ład. Zwiększenie obciążeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin obniży ich wykorzystanie co dodatkowo ułatwi osiągniecie celów tej strategii" – wyjaśniono.

W projekcie napisano, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

PAP/fot. pixabay

swiatrolnika.info 2023