Talk icon

Informacje

14-01-2020

Autor: Maks Webber

Dotacje na budowę płyt obornikowych

Dotacje na budowę płyt obornikowych

Do 100 tysięcy złotych  mogą otrzymać rolnicy zajmujący się hodowlą zwierząt na inwestycje, których celem  jest ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzący ze źródeł rolniczych. Wnioski o uzyskanie takiego wsparcia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa przyjmuje do 28 stycznia 2020 roku.

O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Wsparcie przyznawane jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję i wynosi do: 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika, 50 proc. kosztów w przypadku pozostałych rolników.

- Pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań  mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek – w przypadku młodych rolników)

– informuje Biuro Prasowe ARiMR.

Dofinansowanie można otrzymać między innymi  na koszty budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Jak podkreśla AR i MR  każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.  Listy kolejności przysługiwania pomocy zostaną opublikowane w terminie 50 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

 

Maks Weber

fot. Pixabay

swiatrolnika.info 2022