Talk icon

Informacje

13-08-2022

Autor: Jagoda Mrowiec

Dopłaty do energii elektrycznej dla osób fizycznych

Dopłaty do energii elektrycznej dla osób fizycznych

Dopłaty do energii elektrycznej dla osób fizycznych stanowią istotną rekompensatę rosnących cen prądu i gazu. Do 31 października można złożyć wniosek.

Wzrost cen prądu i gazu sprawia, że coraz więcej osób myśli o oszczędnościach w tym obszarze. Warto zatroszczyć się o to już teraz i złożyć wniosek o dodatek osłonowy. Stanowi on rekompensatę finansową, której wysokość zależna jest od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo i sposobu ogrzewania.

Wysokość dodatku osłonowego

W ostatnim czasie ceny energii elektrycznej wzrosły o 40%. Jest to po części odzwierciedleniem ciągle zwiększających się kosztów, które producenci energii ponoszą w związku z emisją dwutlenku węgla. Aby zmniejszyć katastrofalne dla Polaków skutki inflacji i podwyżek, rząd wprowadził dopłaty do energii elektrycznej dla osób fizycznych pod postacią tzw. ,,dodatku osłonowego”.

Wysokość dodatku osłonowego waha się pomiędzy 20 a 1437,50 złotych. Ta, jak się wydaje, ogromna różnica wynika z dodatkowych kryteriów. Więcej otrzymają m.in. gospodarstwa wykorzystujące węgiel jako źródło opału.

Osoba mieszkająca samotnie może otrzymać rocznie maksymalnie 400 złotych dopłaty (500 złotych, jeśli pali węglem). Trzyosobowa rodzina otrzyma nieco wyższą kwotę – 600 złotych (lub 750 w przypadku pieca węglowego). Na gospodarstwo zamieszkiwane przez 4 do 5 osób rząd przeznacza 850 złotych rocznie (lub 1062,50 zł j.w.). Jeśli w jednym domu zamieszkuje liczba osób większa lub równa 6, maksymalna kwota dofinansowania, w zależności od sposobu ogrzewania, wynosi 1150 zł lub 1437,50 zł rocznie. Mowa tu o kwotach maksymalnych, ponieważ wiele zależy od dochodu na członka rodziny.

Dopłaty do energii elektrycznej

Dopłaty do energii elektrycznej dla osób fizycznych zależne od dochodu

Dochód na członka rodziny ma istotne znaczenie w obliczaniu wysokości dodatku osłonowego. Jego wyliczenie musi spełniać kryteria identyczne jak w przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne. Istotne jest, że gdy złożymy wniosek do 31 lipca, do wniosku wyliczamy średni dochód netto za 2020 rok. Po tym terminie należy uwzględnić zarobki z roku 2021. Ostateczny czas na złożenie wniosku został wyznaczony na 31 października bieżącego roku. Można to zrobić elektronicznie lub korespondencyjnie, a decyzję wydaje gmina i zawiadamia o niej wnioskodawcę drogą mailową.  

Kwoty maksymalne otrzymają osoby mieszkające samotnie i zarabiające nie więcej niż 2100 zł miesięcznie lub większe gospodarstwa, w których miesięczny dochód na jednego członka nie przekracza 1500 złotych. Po przekroczeniu tych wartości o złotówkę, od kwoty maksymalnej należy odjąć złotówkę. Analogicznie można wyliczyć, jaka kwota dopłaty do energii elektrycznej dla osób fizycznych należy się danej rodzinie. Należy pamiętać, że minimalna suma wypłaty wynosi 20 zł. Więc jeśli okaże się, że jakiemuś gospodarstwu należy się 18 złotych dodatku, świadczenie nie zostanie przyznane.

Czytaj również:MKiŚ: Po dodatek osłonowy trzeba się zgłosić do urzędu gminy

Rachuneo /fot.pixabay

swiatrolnika.info 2022