Talk icon

Informacje

30-06-2022

Autor: Emilia Gromczak

Dobrostan zwierząt w kampanii Polskiej Izby Mleka

dobrostan zwierząt

Dobrostan zwierząt, określony nowymi regulacjami m.in. Zielonego Ładu, jest wyzwaniem zarówno dla producentów jak i przetwórców mleka.

Regulacje unijne to nie lada wyzwanie dla producentów oraz przetwórców mleka. Przez wzgląd na regulacje mleczarnie oczekują przestrzegania przepisów związanych z dobrostanem plus. Aby było to możliwe, konieczne jest zdobycie wiedzy w tym zakresie, dzięki temu podejście producentów jak i przetwórców mleka do przestrzegania 5 zasad będzie spójne.

Dobrostan zwierząt opiera się na 5 elementach

Dobrostan zwierząt obejmuje 5 elementów. Producent powinien zadbać o to, aby zwierzę było wolne od głodu, pragnienia i niedożywienia, wolne od dyskomfortu fizycznego i termicznego, wolne od bólu, urazów i chorób oraz zwierzę jest w stanie wyrazić większość swoich normalnych zachowań, zwierzęciu należy zapewnić odpowiednie warunki bytowe, mające na celu zapobieganie psychicznemu cierpieniu.

Zasada 5 wolności jest korzystna ze względu na przeprowadzane badania nad dobrostanem zwierząt w tym także oceny tego stanu zarówno w gospodarstwach, jak i podczas uboju i transportu.

Dobrostan zwierząt został uformowany przez kampanię Welfare Quality®, która była projektem badawczym sfinansowanym przez Unię Europejską. Dzięki projektowi powstały 4 kryteria dot. dobrostanu. Są to: odpowiednie karmienie: brak długotrwałego głodu, brak długotrwałego pragnienia, odpowiednie warunku bytowania: komfort termiczny, swoboda ruchowa, komfort miejsca odpoczynku, dobry stan zdrowia: brak chorób, brak obrażeń, brak bólu spowodowanego np. kastracją, dekornizacją czy amputacją ogonów i odpowiednie zachowanie: wyrażanie odpowiedniego zachowania społecznego (równowaga między czynnikami negatywnymi i pozytywnymi), prawidłowa ekspresja innych zachowań, właściwe relacje człowiek-zwierzę, korzystny stan emocjonalny.

dobrostan zwierząt świnie

Kampania Program dobrostan+

Dobrostan zwierząt jest ważny zarówno dla producentów, jak i przetwórców mleka. Z tego powodu Polska Izba Mleka rozpoczęła realizację kampanii pt. Program dobrostan +, sfinansowanej z Funduszu Promocji Mleka. Kampania ma na celu poszerzenia świadomości społeczeństwa na temat dobrostanu zwierząt, którego definicja mówi, iż jest to stan pełnego zdrowia psychicznego i fizycznego zwierzęcia, gdy pozostaje ono w harmonii z otaczającym środowiskiem.

Polska Izba Mleka wyraża nadzieję, że sprostanie wymaganiom dotyczącym dobrostanu zwierząt pomoże branży mleczarskiej oraz rolnikom na zwiększenie konkurencyjności na rynku poprzez dobre skojarzenia nie tylko z wysokiej jakości i bezpiecznymi produktami.

Przeczytaj również: Dobrostan zwierząt – czym jest i jak go weryfikować?

krir.pl/fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2023