Talk icon

Informacje

16-07-2022

Autor: Jacek Podgórski

Dobrostan zwierząt nie jest konsumentom obojętny

dobrostan

Dobrostan zwierząt jest jednym z najważniejszych wyznaczników jakości produkcji rolnej. Doceniają to zarówno rolnicy jak i konsumenci. 

Zapewnienie konsumentom zdrowszej żywności, a zarazem uczynienie jej produkcji bardziej przyjazną dla zwierząt – to jedno z założeń strategii „Od pola do stołu”. Wkrótce informacja o tym, że dany produkt pochodzi od zwierząt lub ze zwierząt utrzymywanych w warunkach podwyższonego dobrostanu, będzie mogła znaleźć się na etykiecie. Konsument będzie mógł więc dokonać świadomego wyboru, wesprzeć gospodarstwa, które zapewniają zwierzętom, jak najlepsze warunki. Jako, że coraz bliżej jest wejścia w życie strategii „Od pola do stołu” - w trosce o poszerzenie świadomości polskiego społeczeństwa polskiego odnośnie dobrostanu zwierząt. Polska Izba Mleka rozpoczyna kampanię „Program dobrostan +”.

Dobrostan, a polityka europejska

Strategia „Od pola do stołu”, która jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu została zaprezentowana w maju 2020 r. Ma ona na celu m.in. zmniejszenie zużycia pestycydów, środków przeciwdrobnoustrojowych, nawozów, wzmocnienie rolnictwa ekologicznego, poprawę dobrostanu zwierząt oraz odwrócenie procesu utraty różnorodności biologicznej. Europejczycy zwracają coraz większą uwagę na kwestie środowiskowe, zdrowotne, społeczne i etyczne oraz oczekują respektowania tych wartości w procesie produkcji żywności. Współczesnym konsumentom bliskie są sprawy dotyczące dobrostanu zwierząt. Widać, że chętniej kupują produkty z gospodarstw, które zapewniają lepsze warunki hodowanym zwierzętom potocznie określane teraz jako produkty od zwierząt szczęśliwych. 

W różnych publikacjach, coraz częściej zwraca się uwagę na to, że jakość produktów zwierzęcych zależy od dobrostanu, czyli warunków w jakich jest utrzymywane bydło, trzoda czy drób. Jeśli zwierzęta żyją w stresie, zmienia się ph ich mięsa. Badania naukowe dowodzą też, że mleko od krów z hodowli ekologicznych, w których jest wysoki poziom dobrostanu, ma wyższą zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych, a mięso jest bogatsze w aminokwasy. 

dobrostan

Dobrostan zwierząt ważny dla producentów mleka

Podmioty z branży przetwórstwa mleka chcą oferować swoim konsumentom bezpieczne, wysokiej jakości produkty wytwarzane z poszanowaniem praw zwierząt, produkowane z jak najmniejszym negatywnym wpływem na środowisko, z wykorzystaniem najlepszych praktyk w oborze i gospodarstwie. Polska Izba Mleka przygotowuje standard certyfikacji w zakresie „Dobrostanu zwierząt”. Certyfikat będzie dawał możliwość umieszczania informacji o dobrostanie zwierząt na etykiecie. 

Prezesi spółdzielni mleczarskich uważają, że certyfikacja i etykietowanie informujące o dobrostanie zwierząt ma sens.

„Angażujemy się we wszystkie działania, które mają na celu poprawę dobrostanu bydła” – mówi Zbigniew Kalinowski, prezes OSM Piątnica. „Uważam, że możliwość umieszczania na produktach takiego znaku będzie ważna zarówno dla producentów, jak i konsumentów” – dodaje. 

Wspierać dobre gospodarstwa

Jak zauważa, konsumenci, oprócz tego, że otrzymają produkt wysokiej jakości, to w dodatku będą mieli świadomość, że kupując go, wspierają gospodarstwa, które chcą zapewnić zwierzętom jak najlepsze warunki. Konsument będzie mógł dokonać świadomego wyboru, jeśli kwestie związane z dobrostanem zwierząt są dla niego istotne, będzie miał możliwość sięgnięcia po odpowiednio oznaczone produkty.

Podobną opinię na ten temat ma Grzegorz Gańko, prezes OSM Sierpc. 

„Uważam, że wprowadzenie oznaczeń „Dobrostan plus” jest dobrym pomysłem” – mówi Grzegorz Gańko, prezes OSM Sierpc. – Wpisuje się to w politykę rolną Unii Europejskiej oraz w oczekiwania konsumentów, którzy chcą spożywać produkty pochodzące od zwierząt utrzymywanych w jak najlepszych warunkach, jak to się często mówi potocznie „zwierząt szczęśliwych”. 

Czytaj także: Dobrostan zwierząt – czym jest i jak go weryfikować?

swiatrolnika.info 2023