Talk icon

Informacje

28-04-2020

Autor: Maciej Pawłowski

Dobrostan świń – MRiRW wyjaśnia wątpliwości i interpretację przepisów

Dobrostan świń

Dobrostan świń jest istotny dla producentów trzody chlewnej. Z tego powodu Krajowa Rada Izb Rolniczych złożyła zapytanie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie wyjaśnienia wątpliwości oraz interpretacji przepisów.

Dobrostan świń – zapytanie KRIR

KRIR złożył zapytanie następującej treści: "Czy w przypadku utrzymywania loch w kojcach porodowych z przesuwaną przegrodą, będzie możliwe ubieganie się o dodatkową dobrostan swin dwapłatność w ramach polepszonego dobrostanu?". Z odpowiedzi MRiRW dowiedzieliśmy się, że program dotyczący dobrostanu zwierząt, w tym trzody chlewnej, ma na celu w pierwszej kolejności poprawę warunków bytowych zwierząt gospodarskich. W tym celu wprowadzane będą praktyki hodowlane, które wykraczają poza obecne normy. Dzięki temu będzie można zapewnić zwierzętom możliwość realizowania potrzeb behawioralnych. Dobrostan świń jest więc skierowany do rolników, którzy zamierzają utrzymywać lochy w kojcach porodowych bez wykorzystywania urządzeń ograniczających poruszanie się loch i wymuszających nienaturalną pozycję tych zwierząt. Oznacza to, że nie będą mogły być stosowane klatki porodowe, które umożliwiają lochom przyjęcie jedynie pozycji leżącej lub stojącej, bez możliwości wykonania swobodnego obrotu.

Dobrostan świń – kojce porodowe

Z powyższej treści wynika, że kojce porodowe z ruchomą przegrodą w dalszym ciągu będą mogły być stosowane, jednak tylko w momencie, gdy ich zastosowanie nie ograniczy możliwości swobodnego ruchu zwierząt nimi odgrodzonych. Ponadto należy również brać pod uwagę, że powierzchnia kojca powinna spełniać wszelkie wymogi określone w przepisach rozporządzenia w sprawie Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020. Jak czytamy w rządowej odpowiedzi na zapytanie KRIR odnośnie dobrostanu świń: "W odniesieniu do kwestii zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie działania Dobrostan zwierząt tak, aby płatnością dobrostanową w ramach wariantu 1.2. Dobrostan tuczników, były objęte również tuczniki niepochodzące od loch i prosiąt objętych wariantem 1.1., uprzejmie informuję, że analogicznie jak w przypadku bezjarzmowego utrzymania loch, warunek ten również został wpisany do dokumentu programowego PROW 2014-2020 i zaakceptowany przez Komisję Europejską, przez co nie można go zmienić jedynie poprzez zmianę rozporządzenia MRiRW".

Dobrostan świń – warunki podwyższonego dobrostanu

Biorąc pod uwagę realizację celów działania, niezwykle istotne jest to, aby tucznik objęty wsparciem od chwili narodzin przebywał w warunkach podwyższonego dobrostanu. Należy jednak pamiętać, że może to zostać zapewnione jedynie w odniesieniu do tych tuczników, które pochodzą z gospodarstw realizujących wariant dotyczący dobrostanu loch. Warunek ten wprowadzono po to, aby wsparcie finansowe zostało skierowane zwłaszcza do tych gospodarstw, które zajmują się produkcją tuczników w oparciu o własną hodowlę. Jak poinformowało MRiRW: "lista rolników, którzy realizują wariant 1.1. Dobrostan loch i którzy wyrazili zgodę na udostępnienie na stronie internetowej Agencji swoich danych teleadresowych potencjalnym nabywcom prosiąt, jest przez ARiMR na bieżąco aktualizowana - według danych na dzień 20 kwietnia br. na liście tej znajduje się 6 potencjalnych dostawców prosiąt".

Czytaj także: Choroba pęcherzykowa świń – oby nigdy do nas nie wróciła!

krir.pl/pixabay.com

swiatrolnika.info 2023