Talk icon

Informacje

27-11-2021

Autor: Sebastian Wroniewski

Dobrostan owiec – jakie warunki zapewnić hodowanym zwierzętom?

Dobrostan owiec

W hodowli owiec bardzo ważny jest dobrostan owiec i zapewnienie im odpowiednich warunków do życia. Hodowca owiec powinien spełnić przynajmniej minimalne kryteria.

Jak pokazują najnowsze badania przeprowadzone przez genetyków, owce były pierwszymi zwierzętami udomowionymi przez człowieka. Początkowo z owiec uzyskiwano jedynie skóry, mięso i mleko, obecnie również wełnę. Początkowo zwierzę hodowane na terenach górskich i stepowych rozpowszechniło się obecnie w różnorodnych biotopach na całym świecie. Owce są bardziej rozpowszechnione w chłodniejszym klimacie niż kozy.

Dobrostan owiec w gospodarstwie

Odpowiedni dobrostan owiec jest konieczny dla prawidłowego rozwoju i hodowli tych zwierząt. Zapewnienie odpowiedniego dobrostanu zwierząt polega na spełnieniu i kontrolowaniu następujących warunków:

  • Zapewnienie stałego dostępu zwierząt do wody (w kojcu, na stanowisku, na wybiegu i pastwisku).
  • Minimalne wymiary stanowisk i powierzchni kojca.
  • Prawidłowe wykonanie wentylacji i właściwe oświetlenie budynków inwentarskich.
  • Prawidłowe gromadzenie, przechowywanie i zagospodarowanie odchodów.

W przypadku hodowli owiec, hodowca musi pamiętać, że zwierzęta te utrzymuje się w pomieszczeniu inwentarskim pojedynczo i grupowo. Dobrostan owiec będzie zachowany jeśli powierzchnia dla owiec utrzymywanych pojedynczo wynosi co najmniej w przypadku utrzymywania: tryka – 3 m2; matki z jagnięciem – 2,5 m2 i dodatkowo 0,7 m2 dla każdego jagnięcia ssącego; jarki – 1,5 m2; tryczka – 2 m2 , skopka – 0,8 m2.

Z kolei powierzchnia dla owiec utrzymywanych grupowo, w przeliczeniu na jedną sztukę, powinna wynosić, co najmniej w przypadku utrzymywania: tryków – 2 m2; matki z jagnięciem – 1,5 m2 i dodatkowo 0,5 m2 dla każdego jagnięcia ssącego; jarek – 0,8 m2; tryczków – 1,5 m2 , skopków – 0,6 m2.

A co z wybiegiem i warunkami?

Odpowiedni dobrostan owiec to również odpowiednia powierzchniaDobrostan owiec wybiegów dla tych zwierząt. Ta powinna być przynajmniej dwukrotnie większa od powierzchni normatywnej kojca. Wysokość ogrodzenia i przegród powinny wynosić z kolei 120 cm.

Warto dodać, że w pomieszczeniu inwentarskim dla owiec wymagania dotyczące mikroklimatu są następujące:

  • Stężenie dwutlenku węgla nie powinno przekraczać 3 000 ppm i siarkowodoru do 5 ppm a koncentracja amoniaku nie powinna przekraczać 20 ppm.
  • Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 85%, ruch powietrza do 0,3 m/s a temperatura w przypadku utrzymania samic z jagniętami do 3 miesiąca życia powinna wynosić, co najmniej 6°C.
  • Oświetlenie dzienne w owczarniach (stosunek okien do podłogi) powinno wynosić, co najmniej 1:20.

Czytaj też: Uczestnik ”Rolnik szuka żony” ofiarą wilków. Gospodarz stracił owce

odr.pl/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023