Talk icon

Informacje

28-03-2021

Autor: Monika Faber

Dekornizacja u cieląt – kiedy i jak wykonać ten zabieg?

Dekornizacja

Dekornizacja powinna być przeprowadzana najlepiej do 2 miesiąca życia cieląt. Może być wykonywana za pomocą trzech metod: chirurgicznej, termicznej i chemicznej. Europejskie zalecenia nie rekomendują metody chemicznej, a usuwanie zawiązków powinno odbywać się przy znieczuleniu miejscowym. Sam zabieg należy powierzyć specjaliście.

Dekornizacja – podstawowe informacje

Zabieg ten polega na usuwaniu zawiązków rogów u cieląt. Jest on działaniem zaliczanym do kategorii pielęgnacyjnej. Metoda termiczna oraz chirurgiczna zabiegu najczęściej nie wymaga powtarzania. Wykonuje się go w celu powstrzymania rośnięcia rogów u bydła. Co daje wzrost bezpieczeństwa pracy przy obsłudze i transporcie zwierząt, a tak ogranicza ich możliwość skaleczenia się. Najlepszym okresem wzrostu cieląt do wykonania dekornizacji jest ich 3-8 tydzień życia kiedy to zawiązki rogów z wyrostkiem kości czołowej nie są jeszcze zrośnięte. Dekornizacja wykonana może być przy pomocy trzech metod: chirurgicznej, termicznej oraz chemicznej.dekornizacja 2355

Dekornizacja – metody jej wykonania

Wyróżnia się trzy metody dekornizacji: chirurgiczny, termiczny i chemiczny. Do chirurgicznego sposobu stosuje się specjalistyczne narzędzie – nóż Robertsa. Ze względu na stosowanie niebezpiecznego przedmiotu zaleca się by zabieg ten przeprowadził lekarz weterynarii. Metoda ta zaliczana jest do najbardziej krwawych, ale i najmniej bolesnych oraz najszybszych. Dekornizacja termiczna, tzw. wypalanie rogów, to usunięcie związków rogów przy użyciu żegadeł przypominających nóż lub krążek, które nagrzewa się gazem lub prądem. Jest to metoda bezkrwawą, ale niestety dłuższa i bardziej bolesna niż chirurgiczna. Ostatnią metodą jest tzw. chemiczna podczas jej stosowania oblewa się związki rogów specjalną substancją chemiczną, która wykazuje żrące właściwości. Zabieg ten, spośród wszystkich trzech metod, jest najbardziej bolesny i wymaga 4-6 powtórzeń.

Czytaj także: Deszczówka, czyli pieniądze spadające z nieba

Dekornizacja, a zalecania Unii Europejskiej

Dyrektywa 91/629 / EWG zawierająca informację o minimalnych standardach w ochronie cieląt nie odnosi się do dekornizacji oraz procedur usuwania związków. Niektóre kraje indywidualnie regulują kwestię zapewnienia ulgi w bólu podczas nieprzyjemnych zabiegów, do których m.in. zaliczana jest dekornizacja. Według Europejskiego Kodeksu Rekomendacji dla Dobrostanu Bydła związki rogów należy usunąć najlepiej tak szybko jak to możliwe, zaleca się przed upływem 2 miesiąca jak tylko rogi są już widoczne. Nie zaleca się metody chemicznej, a wypalanie związków powinno być przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym przez lekarza weterynarii lub kompetentnego pracownika.

wetgiw/fot. pixabay

 

swiatrolnika.info 2022