O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

11-08-2023

Autor: Świat Rolnika

Deficyty wody to poważny problem! Najlepsze rozwiązanie to systemy nawadniania pól

Deficyty wody

Deficyty wody to ogromne wyzwanie dla współczesnego rolnictwa. Jednym z rozwiązań tego problemu jest stosowanie systemów nawadniania pól.

W przypadku upraw rolniczych o niedoborze wody mówimy głównie w kontekście niewystarczających opadów, które zdarzają się rzadko – nawet tylko kilka razy na dekadę. Jednakże na obszarach regularnie dotkniętych suszą rolnicy zmuszeni są do wybierania roślin o mniejszym zapotrzebowaniu na wodę lub nawet do całkowitego porzucenia uprawy.

Systemy nawadniania pól to sposób na deficyty wody?

Jednym ze sposobów na występujące deficyty wody jest zastosowanie różnorodnych systemów nawadniania. 

Najprostszym sposobem nawadniania pól uprawnych jest wykorzystanie deszczowni. Warto podkreślić, że przed zastosowaniem tego rodzaju nawadniania istotne jest, aby upewnić się, czy mamy wystarczającą ilość wody do dostarczenia.

W praktyce kluczowym elementem korzystania z różnych typów deszczowni jest dostęp do naturalnych źródeł wody, takich jak rzeki, jeziora czy główne rowy melioracyjne. Jest to konieczne, ponieważ specyfika dysz używanych w systemach deszczowania wiąże się z wysokim zapotrzebowaniem na wodę. Warto także zaznaczyć, że wadą tego systemu jest nierównomierne pokrycie obszaru, szczególnie w przypadku silnych wiatrów. Najpopularniejsze są stałe i przenośne instalacje deszczowni, oparte na rurach i dyszach.

Dużym udogodnieniem są deszczownie mostowe wyposażone w system kół jezdnych, co znacznie zwiększa mobilność w porównaniu do tych stałych. W niektórych przypadkach stosowane są również dalekosiężne turbiny punktowe do deszczowania. Chociaż mogą one zapewniać mniej równomierne nawadnianie, to natomiast są prostsze w montażu i uruchamianiu.

Nawadnianie kroplowe i systemy melioracyjne

Kolejnym zyskującym na popularności podejściem jest nawadnianie kroplowe. Choć wielu, w tym także osoby związane z rolnictwem, kojarzy je głównie z uprawami pod osłonami, to postęp technologiczny i obniżenie kosztów niektórych komponentów sprawiło, że nawadnianie kroplowe znalazło zastosowanie także w polowych uprawach.

W skrócie nawadnianie kroplowe opiera się na instalacji systemu doprowadzającego wodę, przy czym dawkowanie jest równomierne w obszarze strefy korzeniowej roślin, nad lub pod powierzchnią gleby. Główną zaletą jest oszczędność wody, ale wymaga to większej uwagi w zakresie jakości wody, w przeciwieństwie do tradycyjnego nawadniania.

Oprócz niższego zużycia wody, zaawansowane technologie nawadniania kroplowego pozwalają na dostarczanie rozpuszczonych preparatów. Niestety, jest to droższa inwestycja. Pomimo licznych zalet, takich jak mniejsze zużycie energii i mniejsze ryzyko chorób roślin, ekonomika często utrudnia wybór tej metody. 

Oczywiście wybór systemu nawadniania zależy od rodzaju upraw i możliwości finansowych rolnika. Warto również wziąć pod uwagę perspektywy rozwoju gospodarstwa i planowanie długoterminowe, ponieważ niektóre systemy nawadniania są trwałe.

Inną naturalną metodą na deficyty wody jest skuteczny system melioracji. Gdy dostępne są naturalne źródła wody, można za pomocą rowów i układów drenarskich minimalizować skutki ewentualnej suszy.

W rolnictwie wiele czynników jest poza kontrolą, ale istotne jest poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, takich jak nawadnianie pól. Prawidłowo dobrane i zaimplementowane systemy nawadniania umożliwiają uprawę w miejscach, które wcześniej były niedostępne.

Zobacz także: Odpowiednia melioracja pomoże w utrzymaniu stabilnej produkcji roślinnej

swiatrolnika.info 2023