Talk icon

Informacje

31-03-2023

Autor: Świat Rolnika

Czyste powietrze czysty zysk!

Czyste powietrze

Nie trzeba być zamożnym, aby skorzystać z dofinansowania i przeprowadzić termomodernizację domu czy mieszkania.  Zyskujemy nie tylko niższe rachunki za ogrzewanie, ale także poprawę jakości powietrza.

Ojciec Święty Franciszek wezwał do ochrony środowiska naturalnego, do dbałości o naszą planetę oraz do działania na rzecz zmiany obecnego modelu rozwoju gospodarczego i społecznego, który przyczynia się do kryzysów ekologicznych. Zaznaczył, że dbanie o środowisko to nasz moralny obowiązek, a przyczynianie się do zanieczyszczenia powietrza i środowiska to grzech ekologiczny.

Zadymione miasta

Zanieczyszczenie powietrza to problem, który dotyka wiele miast w Polsce. Zgodnie z raportem Europejskiej Agencji Środowiska, w 2020 r. aż dwadzieścia dziewięć z trzydziestu ośmiu badanych polskich miast przekroczyło normy dotyczące stężenia pyłu PM10. Wśród najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce znajdują się m.in. Kraków, Warszawa, Katowice i  Wrocław. Zanieczyszczenia mogą prowadzić do chorób układu oddechowego. Osoby z tymi schorzeniami często doświadczają duszności, kaszlu i bólu w klatce piersiowej, a także mogą być bardziej narażone na infekcje dróg oddechowych. Zanieczyszczenie powietrza ma też negatywny wpływ na serce i  układ naczyniowy. Szkodliwe substancje mogą prowadzić do wzrostu ciśnienia krwi, miażdżycy i chorób serca, udarów. Smog może również być przyczyną zaburzeń hormonalnych i uszkodzenia układu nerwowego. 

Mimo różnego rodzaju działań, których celem jest poprawa jakości powietrza, sytuacja wciąż pozostaje trudna. Często przyjmuje się, że smog jest nieuniknionym elementem zimy, a spaliny i dym z kominów są naturalnym produktem życia w mieście. Sprawy nie ułatwiają trudna sytuacja gospodarcza i ogromny wzrost kosztów ogrzewania i energii.

Na ratunek

Naprzeciw temu problemowi wyszła Fundacja Polska Ziemia. Dzięki ogólnopolskiej kampanii „Czyste powietrze – czysty zysk” fundacja zamierza zbudować świadomość na temat problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza oraz przedstawić możliwości korzystania z  programu „Czyste Powietrze”. Jest to rządowy projekt, który został zapoczątkowany w Polsce w 2018 r. Jego celem jest poprawa jakości powietrza w kraju przez wymianę źródeł ciepła oraz termo-modernizację budynków. W  ramach programu właściciele domów jedno-rodzinnych, lokali w tych budynkach mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła na te nowoczesne i  bardziej ekologiczne. Ponadto program przewiduje środki na termomodernizację, w tym wykonanie izolacji termicznej ścian, dachu i podłogi, wymianę okien i drzwi na bardziej energooszczędne, modernizację systemów grzewczych oraz montaż systemów odnawialnych źródeł energii. Warto podkreślić, że pro-gram „Czyste Powietrze” jest skierowany nie tylko do mieszkańców miast, ale też do osób mieszkających na wsi. Przewidziane dofinansowanie ma charakter proekologiczny, a także prospołeczny. Wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja pozwolą bowiem ograniczyć bieżące koszty utrzymania, co będzie skutkować odciążeniem  budżetów wielu Polaków od  niepotrzebnych wydatków na ogrzanie domu. Kompleksowa termomodernizacja wraz z  wymianą źródła ciepła może zmniejszyć zapotrzebowanie domu na energię nawet o  70%! A  mniejsze zużycie energii to niższe rachunki. Wymiana starych pieców i termomodernizacja budynku to tak-że inwestycja w przyszłość, ponieważ taka nieruchomość zyskuje na wartości rynkowej, co może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania potencjalnych nabywców.

Czyste powietrze

Nie zwlekaj

Aby uzyskać dofinansowanie, wystarczy złożyć wniosek. Można to zrobić zarówno przez internet, jak i  w  formie papierowej w  siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w jego oddziale lub w siedzibie gminy, z którą WFOŚiGW podpisał porozumienie. Dokumenty można również wysłać pocztą lub kurierem. Beneficjenci programu mogą otrzymać nawet do 136 200 zł! Cała procedura jest stosunkowo prosta, a wniosek wymaga tylko kilku załączników. Co więcej, istnieje też możliwość złożenia wniosku o  dofinansowanie za pośrednictwem banku. W jednym bankowym okienku można złożyć wniosek o kredyt i dotację z programu „Czyste Powietrze”. Pracownik banku pomoże wypełnić dokumenty. Lista banków uczestniczących w programie jest aktualizowana na stronie: czystepowietrze.gov.pl.

Nie trzeba być zamożnym, aby skorzystać z  dofinansowania i  przeprowadzić termomodernizację. Aby jednak inwestycja była jak najbardziej skuteczna, potrzebny jest audyt energetyczny, który pozwoli na prawidłowe zaplanowanie inwestycji. Audyt w  programie „Czyste Powietrze” stanowi koszt kwalifikowany. W  programie zastosowano również nowe rozwiązanie finansowe, jakim jest dotacja z  prefinansowaniem. Właściciele domów jednorodzinnych, którzy ubiegają się o dotację z prefinansowaniem, otrzymają wypłatę środków jeszcze przed rozpoczęciem prac. Z  wyprzedzeniem można dostać do 50% przysługującej kwoty dotacji!

Termomodernizacja budynku to inwestycja, która zwróci się w przyszłości wielokrotnie, ponieważ pozwala na znaczne zmniejszenie strat ciepła i poprawę efektywności energetycznej. Ponadto nowoczesne technologie grzewcze i  materiały izolacyjne pozwalają na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, co jest ważne z punktu widzenia ochrony środowiska. Zaoszczędzona energia na ciepło to pieniądze w  portfelu! Praktyczna wiedza o programie jest dostępna na oficjalnej stronie: czystepowietrze.gov.pl. Czyste powietrze – to się opłaca! Czyste powietrze to czysty zysk! 

Dofinansowano ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony  Środowska i Gospodarki Wodnej.  Za treści odpowiada wyłącznie  Fundacja Polska Ziemia.

swiatrolnika.info 2023