O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

30-04-2023

Autor: Świat Rolnika

Czym są biogazownie rolnicze i czy się opłacają?

biogazownie rolnicze

Biogazownie rolnicze cieszą się obecnie coraz większą popularnością w naszym kraju.

Są to zakłady, które przetwarzają odpady organiczne, takie jak resztki jedzenia, rośliny, gnojowicę i obornik, w biogaz i biofertilizery. Proces ten odbywa się w specjalnych zbiornikach, zwanych fermentorami. 

Jakie zalety i wady mają biogazownie rolnicze?

Biogazownie rolnicze mają wiele zalet. Przede wszystkim, pomagają one w redukcji emisji gazów cieplarnianych, ponieważ biogaz jest wytwarzany z odpadów organicznych, które w przeciwnym razie trafiłyby na wysypiska śmieci, gdzie uwalniałyby metan, silny gaz cieplarniany. Dodatkowo, biogaz może być wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, co zmniejsza potrzebę korzystania z tradycyjnych źródeł energii, takich jak węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa. W ten sposób biogazownie rolnicze pomagają w redukcji emisji szkodliwych gazów do atmosfery oraz w ograniczeniu zanieczyszczenia powietrza.

Należy jednak pamiętać, że obiekty te mają także pewne wady. Po pierwsze, proces produkcji biogazu jest kosztowny i wymaga znacznych nakładów finansowych, zwłaszcza na początku działalności. Po drugie, w biogazowniach rolniczych konieczne jest regularne dostarczanie dużej ilości odpadów organicznych, co może stanowić problem w przypadku małych gospodarstw rolnych lub w okresach, gdy ilość odpadów organicznych jest niewystarczająca. Ponadto, proces produkcji biogazu jest skomplikowany i wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia, co może stanowić problem dla niektórych rolników.

Podsumowując, biogazownie rolnicze są korzystnym rozwiązaniem dla środowiska naturalnego, ponieważ redukują emisję gazów cieplarnianych oraz zmniejszają zależność od tradycyjnych źródeł energii. Jednakże, ich wdrożenie może stanowić wyzwanie finansowe i techniczne dla niektórych rolników. Warto jednak pamiętać, że rozwijająca się technologia biogazowa i rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa sprzyjają temu, aby biogazownie rolnicze były coraz bardziej opłacalne i popularne w Polsce.

Zobacz też: Sachajko: W każdej gminie powinna być chociaż jedna biogazownia

biogazownie rolnicze

fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023