O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

14-03-2023

Autor: Świat Rolnika

Czy rolnictwo ekologiczne to szansa dla naszej planety?

Rolnictwo ekologiczne

Nie jest tajemnicą, że dotychczasowe działania człowieka i prężny rozwój gospodarki odbił się (niestety) negatywnym echem na środowisku.

Dlatego też od kilku lat prowadzone są kampanie i badania, których celem jest wspieranie zasobów planety. Wśród tych akcji znajduje się chęć, by propagować rolnictwo ekologiczne i świadomość konsumencką. Dlaczego to takie ważne? Jak wygląda stan światowego środowiska i jak wykorzystywanie nowych technologii może ów stan poprawić?

O stanie środowiska słów kilka

Aby lepiej zrozumieć znaczenie rolnictwa ekologicznego, warto pochylić się nad kilkoma statystykami.

Tak oto opublikowany raport ONZ wskazał, że zanieczyszczenie środowiska jest przyczyną przedwczesnych zgonów (nawet 9 mln rocznie). Pod mianem zanieczyszczenia nie mamy na myśli wyłącznie powietrza – w zdecydowanej większość krajów przynależnych do UE, wody mają zły stan ekologiczny.

Nie inaczej sytuacja wygląda w Polsce. Główny Inspektorach Ochrony Środowiska przekazał, że co roku zwiększa się średnie zużycie materiałów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. I tak oto w przeliczeniu na 1 mieszkańca – krajowa konsumpcja materialna w 2017 r. w Polsce, wyniosła około 19 ton, tj. powyżej średniej UE (ok. 14 ton). GOV z kolei wskazał, że w 2021 roku zebrano prawie 14 mln ton odpadów komunalnych, co daje ponad 4% więcej, w porównaniu z 2020 rokiem. Dodatkowo wskazano, że nawet 91,5% polskich zasobów rzecznych, około 88% jezior oraz blisko 100% wód powierzchniowych przejściowych i przybrzeżnych nie jest w dobrym stanie (tj. w jej składzie znajduje się benzo(a)piren).

Polskie analizy i stacje badawcze wskazują, że 46 stref klasyfikuje się do klasy C – stwierdzającej przekroczenie normy pyłu 1 ng/m³ dla stężenia średniorocznego. Żadna strefa w naszym kraju nie klasyfikuje się do klasy A – tj. najwyższej. 

Czy na ten stan rzeczy ma wpływ rolnictwo?

Poczynając od rolnictwa, a na pojedynczych decyzjach konsumenckich kończąc – stan środowiska to wynik szeregu różnorodnych, nie zawsze słusznych, decyzji. Nie da się więc ukryć, że rolnictwo wpływa na różne geosfery, przyczyniając się do m.in. uwalniania gazów cieplarnianych czy doprowadzając do degradacji gleby i eutrofizacji. Stosowana w rolnictwie chemizacja może doprowadzać do występowania pierwiastków biofilnych, co z kolei prowadzi do wzrostu trofii i spadku jakości wód.

Czym jest rolnictwo ekologiczne?

Rolnictwem ekologicznym (lub inaczej rolnictwem organicznym czy biodynamicznym) nazywany różne metody i sposoby produkcji, które mają na celu prowadzić uprawy czy hodować zwierzęta w sposób zrównoważony. To w nim odchodzi się od chemicznych i szkodliwych dla planety metod, szukając biologicznych i mineralnych alternatyw. 

Wszystko to opierać się musi na obecnych przepisach i prawie UE, ale także – na sukcesywnie zwiększanej wiedzy w zakresie prośrodowiskowych metod. Te z kolei zachęcać mają do czerpania z zasobów naturalnych, do poszukiwania nowych rozwiązań i technologii, a także do stosowania certyfikowanych środków ochrony roślin, które dostaniesz np. wPolu.pl

Tak oto np. środki chwastobójcze (https://wpolu.pl/category/srodki-ochrony-roslin-chwastobojcze), które można mianować ekologicznymi, pozbawione są glisofatu, na poczet np. octu.

Jakie są cele rolnictwa ekologicznego?

W dużym uproszczeniu: zwiększać świadomość, ale także szukać bezpieczniejszych rozwiązań, które nie będą nadwyrężać zasobów naszej planety. 

Docelowo więc ważne jest, aby nie tylko produkować żywność o jak najwyższej jakości i wysokich wartościach odżywczych, ale także, aby m.in. zwiększać żyzność gleb, zapewniać zwierzętom gospodarczym doskonały byt, prowadzić do genetycznej różnorodności, wykorzystywać odnawialne zasoby, stosować bezpieczne dla środowiska materiały i środki ochrony roślin (https://wpolu.pl/category/srodki-ochrony-roslin), a także zwracać uwagę na problemy planety, aby ją chronić i zabezpieczać również dla przyszłych pokoleń.

swiatrolnika.info 2023