O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

13-08-2022

Autor: Świat Rolnika

Credit Agricole: Inflacja jest najwyższa od marca 1997 r.

inflacja

Inflacja w lipcu ukształtowała się na najwyższym poziomie od marca 1997 r. – stwierdzili ekonomiści banku Credit Agricole (CA) w komentarzu danych GUS o inflacji.

Zwrócili oni uwagę, że głównym czynnikiem wpływającym na wzrost inflacji była wyższa dynamika cen w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe" (15,3 proc. rdr w lipcu wobec 14,2 proc. w czerwcu). Dodano, że na wzrost inflacji wpłynęła również wyższa dynamika cen nośników energii (37 proc. wobec 35,1 proc.)

Inflacja w lipcu wyniosła 15,6 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2022 r. wzrosły rdr o 15,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,5 proc. – podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że CPI wyniósł w lipcu 15,5 proc. rdr i 0,4 proc. mdm.

"Tym samym inflacja kształtowała się na najwyższym poziomie od marca 1997 r. i od 16 miesięcy pozostaje znacząco powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc. rdr)" – stwierdzili ekonomiści banku Credit Agricole w komentarzu do piątkowych danych GUS o inflacji.

Zwrócili oni uwagę, że głównym czynnikiem wpływającym na wzrost inflacji była wyższa dynamika cen w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe" (15,3 proc. rdr w lipcu wobec 14,2 proc. w czerwcu).

"Wzrost cen żywności ma bardzo szeroki zakres produktowy, czego główną przyczyną jest utrzymująca się silna presja kosztowa w przetwórstwie żywności związana m.in. z rosnącymi cenami surowców rolnych, wyższymi kosztami energii i pracy, przy czym presja ta została dodatkowo nasilona przez wojnę w Ukrainie. Wśród najsilniej drożejących kategorii produktowych znalazły się cukier (47,6 proc. rdr w lipcu – wzrost cen dodatkowo wzmocniony przez panikę zakupową), tłuszcze roślinne (46,1 proc.) oraz mąka (38,9 proc.)" – wskazano w komentarzu banku.

inflacja

Szczyt inflacji we wrześniu 

Dodano, że na wzrost inflacji wpłynęła również wyższa dynamika cen nośników energii (37 proc. wobec 35,1 proc.), co wynikało przede wszystkim z dalszego przyspieszenia wzrostu cen opału (131,2 proc. wobec 122 proc. – najwyższa dynamika przynajmniej od stycznia 1999 r.). Ekonomiści CA wskazali jednak, że w lipcu, w przeciwieństwie do poprzednich miesięcy, wzrost inflacji bazowej nie miał aż tak szerokiego zakresu, a spadek dynamiki cen został odnotowany m.in. w kategoriach: "wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego", "zdrowie", "rekreacja i kultura" oraz "inne wydatki na towary i usługi".

"Może to wskazywać na pierwsze sygnały słabnącej presji inflacyjnej. W kierunku obniżenia inflacji ogółem oddziaływało natomiast zmniejszenie dynamiki cen w kategorii +paliwa+ (36,8 proc. wobec 46,7 proc.), co było efektem zarówno spadku cen ropy naftowej na światowym rynku, jak i umocnienia kursu złotego względem dolara" – wskazano w komentarzu CA.

Ekonomiści CA prognozują, że szczyt inflacji zostanie osiągnięty we wrześniu br. na poziomie 15,9 proc., a inflacja utrzyma się na poziomie przekraczającym 14 proc. do lutego 2023 r.

"Uważamy, że uporczywość inflacji, utrzymująca się wysoka dynamika płac oraz presja na osłabienie kursu złotego w związku ze wzrostem stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i strefie euro skłonią Radę Polityki Pieniężnej do kolejnych podwyżek stóp procentowych. Zgodnie z naszym scenariuszem na najbliższych dwóch posiedzeniach RPP podniesie stopy procentowe o łącznie 75pb, a cykl podwyżek stopy referencyjnej NBP zakończy się w październiku na poziomie 7,25 proc." – stwierdzono w komentarzu. 

Czytaj też: PKO BP: Inflacja do września będzie oscylować wokół 15%

PAP/fot. pixabay
 

swiatrolnika.info 2023