O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

05-08-2021

Autor: Sebastian Wroniewski

Covid-19 – zapobieganie przenoszeniu wirusa w sektorze spożywczym

Covid-19

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała zaktualizowany przewodnik dla przedsiębiorców sektora spożywczego w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu Covid-19 podczas prowadzonej działalności.

Covid-19 a bezpieczeństwo pracowników

Aktualne dane wskazują, że ani żywność, ani opakowania do żywności nie stanowią drogi rozprzestrzeniania się Covid-19. Jednak przedsiębiorcy i władze regulujące zasady funkcjonowania przemysłu spożywczego muszą chronić pracowników przed rozprzestrzenianiem się wirusa poprzez zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, promowanie środków higieny osobistej oraz organizowanie szkoleń w zakresie zasad higieny żywności.

Przewodnik zawiera zalecenia na temat dodatkowych środków koniecznych do podjęcia w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, dostawców i konsumentów w zakresie przeciwdziałania Covid-19. Oddzielne rozdziały poświęcono specyficznym rekomendacjom dla transportu żywności, sprzedaży detalicznej, cateringu i gastronomii.

Przewodnik dostępny jest na stronie FAO.

TVP – czy rządowe media publiczne da się jeszcze uratować?

Covid-19 – podstawowe informacje

COVID-19 to ostra choroba zakaźna układu Covid 19 oddechowego wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Stanowisko WHO na podstawie danych z 3 marca 2020 mówi o śmiertelności na poziomie 3,4%. Obecnie śmiertelność w Polsce wynosi 2,29%. 30 stycznia 2020 roku WHO ogłosiło stan zagrożenia dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym w wyniku rozprzestrzeniającej się epidemii COVID-19. 11 marca 2020 WHO uznała serię zachorowań występującą od listopada 2019 za pandemię.

Większość pacjentów ma łagodne objawy i dobre rokowania, do typowych początkowych objawów choroby zaliczają się gorączka, suchy kaszel, zmęczenie i płytki oddech. Do mniej częstych objawów należą m.in.: odkrztuszanie plwociny, ból głowy, dreszcze, krwioplucie, bóle w klatce piersiowej. Większość przypadków choroby ma łagodny przebieg, jednak część może prowadzić do zapalenia płuc lub niewydolności wielonarządowe.

Do podstawowych metod zapobiegania zakażeniom zaliczają się częste i dokładne mycie dłoni, utrzymywanie dystansu fizycznego od osób z objawami grypopodobnymi oraz unikanie dotykania twarzy nieumytymi dłońmi.

Zaleca się zakrywanie ust oraz nosa maseczką. Osobom podejrzewającym u siebie Covid-19 zaleca się zasięgnięcie porady medycznej poprzez kontakt telefoniczny, a nie osobistą wizytę u lekarza.

gov.pl/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023