O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

15-08-2022

Autor: Jagoda Mrowiec

Cisza nocna na wsi – kilka przydatnych faktów prawnych

Cisza nocna na wsi

Choć unikanie hałasu w nocy stanowi powszechnie przyjętą zasadę, podczas żniw czasem jest to trudne. Czy cisza nocna na wsi musi zatem być zachowana?

W Polsce przyjmuje się, że okres od godziny 22:00 do 6:00 stanowi czas na odpoczynek i obowiązuje wtedy unikanie wszelkiego hałasu, czyli inaczej mówiąc przestrzeganie ciszy nocnej. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, jakie zapisy prawne znajdują tu zastosowanie i co się dzieje, jeśli ktoś je łamie, np. rolnik podczas żniw.

Rolnik ukarany za pracę w nocy – czy to możliwe?

Żniwa są pracowitym dla rolników okresem, w którym spędzają oni na polach długie godziny także wieczorne. Zdarzało się jednak, że do sądu trafiały sprawy o zakłócanie ciszy nocnej właśnie podczas późnych prac polowych. Za przykład może posłużyć postępowanie rozstrzygnięte 22 maja 2019 roku, kiedy to Sąd Najwyższy wydał wyrok (sygn. akt: IV KK 219/18) wskazujący, że rolnik kosząc zboże nocą popełnia wykroczenie. Co to w praktyce oznacza?

Okazuje się, że cisza nocna na wsi formalnie nie istnieje. Należy ona do powszechnie przyjętego prawa zwyczajowego, a jej zachowanie stanowi element ogólnych norm społecznych. Każdy chciałby mieć bowiem możliwość regeneracji i wyspania się w ciszy przed kolejnym dniem. Na potrzebę nocnego odpoczynku wskazuje również WHO, określając maksymalne dopuszczalne natężenie dźwięku po godzinie 22:00. Wynosi oni 50 dB, co odpowiada rozmowie zgromadzenia ludzi. Ważny jest fakt, że choć przepisy nie wprowadzają pojęcia ciszy nocnej, osoba hałasująca w nocy może zostać ukarana.  

Cisza nocna na wsi

Cisza nocna na wsi –  kodeks wykroczeń

Aktem prawnym, który pośrednio mówi, że cisza nocna na wsi musi być zachowana, jest ,,Kodeks wykroczeń”. Artykuł 51 § 1 tego kodeksu mówi, że ,, kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Zgodnie z przytoczonym powyżej wyrokiem, praca rolnika przy żniwach w nocy może być uznana za wybryk podlegający karze. Choć producenci żywności dążą, do wprowadzenia jasnych zapisów, umożliwiających im pracę, jak dotąd takie zmiany nie zostały wprowadzone. Tak więc na chwilę obecną jedynie dobra wola i zrozumienie sąsiadów chronią rolników przed oskarżeniami o zakłócanie spoczynku nocnego. Warto wziąć pod uwagę specyfikę życia na wsi, gdzie natura reguluje rytm pracy i pewnych rzeczy nie można odłożyć na później.

Co ciekawe, 29 kwietnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Lublinie umorzył postępowanie (akt II W 418/22) przeciw rolnikowi koszącemu zboże po północy. W uzasadnieniu podkreślił, że mężczyzna wykonywał niezbędną pracę z pożytkiem dla społeczeństwa i nie złamał norm panujących na wsi.

Czytaj również:Nowe urlopy w prawie pracy. Kto będzie mógł z nich skorzystać?

Rolnikinfo.pl /Agronews /fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023