Talk icon

Informacje

13-08-2020

Autor: Sebastian Wroniewski

Cietrzewie z Ośrodka Hodowli urosły i niedługo trafią na wolność

Cietrzewie

Ośrodek Hodowli Cietrzewia w Spychowie już niedługo wypuści na wolność 96 młodych cietrzewi. Cietrzewie to gatunek zagrożony wyginięciem, więc każda sztuka jest na wagę złota. Ptaki zasilą lokalną populację kuraka. Dwa lata temu w Nadleśnictwie Spychowo powstał ośrodek, który ma na celu hodowlę tych ptaków.

Cietrzewie niedługo zostaną wypuszczone na wolność

Cietrzewie odhodowane w tym roku w Ośrodku Hodowli Cietrzewia Nadleśnictwa Spychowo (RDLP w Olsztynie) niebawem trafią do środowiska naturalnego. Aż 96 młodych ptaków zasili lokalną populację tego ginącego kuraka.

Przy tak dużej liczbie wyklutych cietrzewi ważne jest codzienne dbanie o czystość w wolierach, również tych zlokalizowanych na zewnątrz ośrodka. Wymiana podłoża odbywa się nawet klika razy w tygodniu. Dzięki temu minimalizuje się możliwość zachorowania cietrzewi i rozwoju niekorzystnych dla nich bakterii i pasożytów.

– czytamy na stronie Lasów Państwowych.

Młode cietrzewie muszą również dużo jeść, przede wszystkich pokarmu złożonego z owadów łąkowych i roślinności leśnej. Pokarm pozyskiwany jest wyłącznie z najczystszych miejsc, nieskażonych chemicznie, nienawożonych i oddalonych od dróg.

Dwa lata temu w Nadleśnictwie Spychowo powstał ośrodek, który ma na celu hodowlę tych ptaków. Następnie odchowane cietrzewie są wsiedlane do środowiska naturalnego. Ośrodek powstał w ramach projektu rozwojowego „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce” i jest to kolejny projekt z zakresu czynnej ochrony przyrody, finansowany z funduszu leśnego.

Ceny wieprzowiny na świecie znów spadają. Powodem pandemia i Chiny?

Cietrzewie – działalność Ośrodka Hodowli

Budynek Ośrodka, w którym hodowane są cietrzewieCietrzewie jest wykonany wyłącznie z ekologicznych materiałów. Drewno użyte do jego budowli pochodzi z mazurskich lasów i zostało zabezpieczone jedynie przez opalanie.

W budynku Ośrodka i na zewnątrz znajdują się woliery, w których leśnicy prowadzą hodowlę kuraków. Młode cietrzewie są w nich przygotowywane do życia na wolności. W wybranych ostojach ptaki będą się również przystosowywać do warunków, w których przyjdzie im żyć po wypuszczeniu na wolność. Wsiedlane ptaki powinny przyłączyć się do lokalnych populacji i zwiększyć ich liczebność.

Działania leśników są bardzo ważne dla powodzenia całego projektu, którego głównym celem jest zachowanie lub odtworzenie populacji gatunku w rejonach, gdzie w przeszłości występował. W wybranych nadleśnictwach podejmowane są zabiegi ochrony czynnej, które mają ograniczyć niekorzystne zmiany zachodzące w ostojach cietrzewi i poprawić ich warunki bytowania.

Cietrzew to niezwykle rzadki ptak, należący do rodziny kuraków, a w Polsce jest jednym z najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków. W latach 70. ubiegłego wieku odnotowano znaczny spadek liczebności cietrzewia, dlatego kurak ten został objęty ścisłą ochroną gatunkową, a tokowiska ochroną strefową. Obecnie cietrzew jest wpisany do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”, jako gatunek zagrożony. Specjaliści szacują, że całkowita liczebność tego gatunku w kraju wynosi 500-600 ptaków.

https://www.youtube.com/watch?v=EJW4mGVsSG4

fot.LP,Aleksander Adamski

swiatrolnika.info 2023