Talk icon

Informacje

28-05-2022

Autor: Emilia Gromczak

Ci przedsiębiorcy odczuwają skutki wojny na Ukrainie najbardziej

przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy również odczuwają skutki wojny. 12 proc. firm przyznaje, że wojna na Ukrainie negatywnie wpływa na ich działalność.

Jak wynika z badania BIG InfoMonitor przeprowadzonego wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 12 proc. firm przyznaje, że wojna na Ukrainie negatywnie wpływa na ich działalność, częściej o problemach mówią przedstawiciele branży transportowej, najrzadziej przedstawiciele handlu.

Największe kłopoty mają firmy średnie 

Z cyklicznego badania Skaner MŚP wynika, że w II kw. tego roku spadł udział firm, którym zleceniodawcy zalegają ponad 60 dni z płatnościami (z 33 proc. w I kw. br. do 30 proc.). Najgorzej sytuacja wygląda w firmach średnich, liczących od 50 do 249 zatrudnionych, gdzie kłopoty z otrzymaniem płatności ma 46 proc. podmiotów.

Jak podkreślono, na razie wojna na Ukrainie nie przełożyła się na pogorszenie jakości rozliczeń między firmami. Badanie ankietowe wskazuje jednak, że w kolejnych miesiącach agresja Rosji na Ukrainę może mieć wpływ na terminowe płatności. Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że wojna odciska swoje pietno na ich działalności. Na negatywny wpływ wojny na swoją działalność zwróciło uwagę 12 proc. przedsiębiorstw. W najbardziej narażonym na turbulencje transporcie odsetek sięga 18 proc., natomiast w usługach - 13 proc. Najmniej skutki wojny odczuwa handel, tu 8 proc. ankietowanych mówi o negatywnych aspektach sytuacji, a jednocześnie 9 proc. wskazuje, że teraz może funkcjonować bardziej intensywnie.

Według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowej BIK, wśród ogółu firm przeterminowane zobowiązania wobec dostawców oraz zaległości kredytowe (opóźniane o minimum 30 dni płatności rat na co najmniej 500 zł) wyniosły na koniec marca 37,97 mld zł, po tym jak w ciągu pierwszego kwartału wzrosły o 0,65 mld zł. (1,7 proc.). Zaległości przypadały na prawie 315 tys. firm. Niesolidnych dłużników było więcej o prawie 3,5 tys. niż na koniec zeszłego roku.

przedsiębiorcy wojna

Ci przedsiębiorcy mają największe problemy 

Spośród pięciu ankietowanych sektorów największe problemy z opóźnionymi płatnościami od kontrahentów zgłaszają firmy z branży handlowej (44 proc.), choć w porównaniu z poprzednim kwartałem nastąpiła pod tym względem poprawa (spadek z 48 proc.). Handel jest też na czele branż z najwyższą wartością nieopłaconych w terminie zobowiązań wobec banków i dostawców - na koniec marca br. było to prawie 7,8 mld zł (spadek o 8 proc. w porównaniu z końcem grudnia 2021). Niesolidnych płatników w tej branży przybyło o 2,6 tys. do 74,2 tys.

Po handlu, drugim sektorem pod względem posiadanych zaległości jest przemysł. Jego przeterminowane zobowiązania przekraczają 6,5 mld zł. Tu podobnie, jak w handlu ubyło zobowiązań (o 4 proc.) i przybyło 1,3 tys. dłużników - do 26,9 tys. przedsiębiorstw.

Poprawę odnotowano w budownictwie - w I kw. br. zaległości sektora zmniejszyły się o 9 proc. do niecałych 5,4 mld zł. Ubyło też firm budowalnych, którym zleceniodawcy nie płacą w terminie.

W raporcie przypomniano, że trzy największe sektory: handel, przemysł i budownictwo, które teraz obniżają zaległości wobec dostawców i banków przez cały zeszły rok zwiększały długi, odpowiednio o 5, 20 i 15 proc.

Czytaj również: Polskie firmy już myślą o odbudowie Ukrainy. Zgłaszają się do PUIG

fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2023