Talk icon

Informacje

15-04-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Krajowe ceny zbóż notowały wzrosty z początkiem kwietnia

Ceny zbóż

Według danych opublikowanych przez MRiRW, średnie krajowe ceny zbóż w większości notowały wzrosty w tygodniu kończącym się 4-go kwietnia 2022.

Wzrosty w skupach zostały odnotowane w przypadku 7 raportowanych zbożach, natomiast 4 z nich spadły. Wzrosty cen średnich były najczęściej znaczne i mieściły się w zakresie 0,1%-6,4%. Wszystkie drożejące zboża, w tym pszenica i kukurydza, zaliczały jednocześnie swoje historyczne maksima cen średnich.

Krajowe ceny zbóż podtrzymały trend wzrostowy

Cenę średnią pszenicy konsumpcyjnej ustalono w analizowanym tygodniu na 1569 zł/t, po wzroście o 2,7% (+42 zł/t) w skali tygodnia. W tym samym czasie wycena pszenicy paszowej zwiększyła się o 2,4% (+37 zł/t) do 1575 zł/t (średnio w kraju). Są to najwyższe poziomy cen średnich pszenicy w historii raportowania.

W ujęciu regionalnym średnie ceny zbóż w przypadku ziarna konsumpcyjnego pszenicy wahały się w bardzo szerokim zakresie od 1519 zł/t – makroregion południowy do 1640 zł/t – makroregion północno-zachodni. Rozpiętość cen średnich regionalnych pszenicy paszowej była mniejsza (z uwagi na brak ceny średniej w makroregionie południowym) i zawarła się w przedziale od 1543 zł/t (makroregion centralno-wschodni) do 1597 zł/t (makroregion północno-zachodni).

Ceny zbóż

W raportowanym tygodniu udział zbóż konsumpcyjnych w strukturze zakupów spadł do 31,1% (-3% w skali tygodnia), w tym pszenica stanowiła nieco ponad 28,7%. Udział kukurydzy w skupie wzrósł z 25% do 29%. Wzrosła też o 6,4% (+84 zł/t) cena średnia kukurydzy do 1389 zł/t (historyczny rekord).

Czytaj też: Ceny zbóż gwałtownie rosną; na rynkach trwa wojna o surowce

ewgt.com.pl/fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023