O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

11-04-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

Ceny zbóż gwałtownie wzrosły po publikacji raportu USDA

Ceny zbóż

Ceny zbóż gwałtownie wzrosły po publikacji danych USDA. Według organizacji nastąpią znaczne przesunięcia w szczególności w eksporcie pszenicy.

Zmniejszył się eksport z UE i Ukrainy, wzrósł eksport Rosji. Raport USDA po raz kolejny spowodował gwałtowne skoki cen – w górę. Wojna na Ukrainie wywarła duży wpływ na rynki zbożowe. Kwietniowy raport USDA stara się w jak największym stopniu uwzględnić wpływ wojny na rynki zbożowe. USDA nie skomentuje nowych zbiorów w 2022 r. do Maja.

Ceny pszenicy szybują w górę

Ceny pszenicy wzrosły w piątek wieczorem po publikacji danych USDA. Ceny soi również znacznie wzrosły, a ceny kukurydzy również przeniosły się do zielonej strefy. Ceny pszenicy również wzrosły w Europie, a nowe zbiory również wzrosły. Kukurydza i rzepak również poszły w górę w Europie.

W piątek wieczorem około 19:30 (czasu środkowoeuropejskiego) kontrakt na przednią pszenicę (maj 2022) w Chicago został notowany ze znacznym plusem 27 centów po 1047 centów za buszel. Wysokobiałkowa pszenica jara uprawiana w północnych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wzrosła o 23 centy do 1122 centów za buszel.

Kukurydza z przodu USA (maj) została notowana na CBOT o 12 centów po 770 centów za buszel. Nasiona soi wzrosły o 39 centów do 1685 centów za buszel. Wiodące ceny rzepaku w Kanadzie wzrosły o 9,60 USD do 1166 USD za tonę. Specyfikacje z zagranicy miały oczywiście wpływ na europejskie ceny zbóż. Na MATIF w Paryżu kontrakt na pszenicę czołową (maj) wzrósł o 9 euro - do 373 euro za tonę. Cena nowej uprawy wzrosła o 4,0 euro do 351 euro za tonę.

Ceny pierwszego kontraktu na kukurydzę (czerwiec) wzrosły o 5,25 euro do 323 euro za tonę. Wzrosły również ceny rzepaku. Pierwszy miesiąc maj wzrósł o 3,50 euro do 965 euro za tonę. Nowe zbiory wzrosły o 3,75 euro do 827 euro za tonę. Ceny zbóż pozostają wysokie.

Ceny zbóż

Ceny zbóż z kolejnymi rekordami

Globalne prognozy dotyczące pszenicy na bieżący rok gospodarczy 2021/22 obejmują nieco większą podaż, wyższą konsumpcję, mniej obrotów i mniejsze końcowe zapasy niż w poprzednim miesiącu. USDA przypisuje większą podaż połączeniu wyższych zapasów otwarcia w Pakistanie, Brazylii i Arabii Saudyjskiej oraz nieco większej produkcji w Pakistanie i Argentynie.

Z kolei w UE produkcja pszenicy (zwykła i durum) została zmniejszona ze 139 mln ton do 138,4 mln ton. Prognozowana światowa konsumpcja na 2021/22 została zwiększona o 3,8 mln ton do 791,1 mln ton. Przyczyną jest większe spożycie pszenicy spożywczej, nasion i pszenicy przemysłowej. W szczególności konsumpcja w Indiach gwałtownie wzrośnie o 4,4 miliona ton, do rekordowego poziomu 107,9 miliona ton, w oparciu o większy spadek zapasów rządowych.

Prognozowany światowy handel na 2021/22 został zredukowany o 3,0 mln ton do 200 mln ton ze względu na niższy eksport. Ceny zbóż to powodują. Eksport UE został znacznie zmniejszony z 37,5 do 34,0 mln ton, a Ukrainy z 20 do 19 mln ton. Z kolei eksport z Rosji wzrósł z 32 do 33 mln ton oraz z Brazylii i Argentyny. Eksport z UE został zrewidowany w dół ze względu na niższe niż oczekiwano obecne tempo eksportu.

Rosyjski eksport wzrósł, ponieważ Rosjanie nadal sprzedają po bardzo konkurencyjnych cenach. Ukraiński eksport został zmniejszony, ponieważ porty Morza Czarnego pozostają zamknięte od czasu rosyjskiej inwazji. Większość wspomnianego ukraińskiego eksportu została już wysłana.

Światowe zapasy zmniejszyły się o 3,1 miliona ton do 278 milionów, przy czym większość z nich przypadła na Indie. Spadek został tylko częściowo skompensowany wyższymi zapasami w UE. Światowe zapasy pozostają na najniższym poziomie od 5 lat.

Większe zbiory kukurydzy w Brazylii

Światowa produkcja zbóż gruboziarnistych (kukurydza, jęczmień, sorgo) na rok 2021/22 została zrewidowana w górę o 2,7 mln ton do 1 501 mln ton. USDA przewiduje w tym miesiącu wyższą produkcję, mniejsze obroty i większe zapasy końcowe w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Produkcja kukurydzy została zrewidowana w górę ze względu na większe zbiory kukurydzy w Brazylii, Indonezji, Pakistanie i UE. W Brazylii produkcja wzrosła ze względu na większy obszar. Duża część drugiej uprawy kukurydzy w Brazylii (Safrina) wejdzie w krytyczny rozwój w kwietniu

Wzrosła produkcja kukurydzy dla UE, głównie dzięki wzrostom w Niemczech, Rumunii i Czechach. Z drugiej strony produkcja jęczmienia została zmniejszona z powodu cięć dla UE i Tunezji. Kluczowe zmiany w handlu światowym obejmują niższy eksport kukurydzy dla Ukrainy, Serbii i Paragwaju oraz wzrost dla Brazylii, Kanady i Indii. Ceny zbóż będą od tego zależeć.

Import kukurydzy do Chin został znacznie zmniejszony, z 26 do 23 mln ton. Globalne zapasy kukurydzy są wyższe ze względu na wyższe zapasy na Ukrainie, Serbii, UE i Indonezji. Światowe zapasy kukurydzy wzrosły w ciągu ostatniego miesiąca o 4,5 miliona ton do 305,5 miliona ton.

Dostawy soi jeszcze mniejsze – ale Chiny kupują mniej

Dane z rynku soi za 2021/22 pokazują niższą produkcję, mniejszy handel i mniejsze końcowe zapasy. Światowa produkcja soi została zmniejszona o 3,1 mln ton do 350,7 mln ton. Wynika to z niższych zbiorów w Brazylii i Paragwaju. Import soi do Chin zmniejszył się o 3 mln ton do 91 mln ton.

Niższy eksport soi do Brazylii, Paragwaju, Rosji i Ukrainy jest tylko częściowo równoważony wyższymi dostawami z USA. Światowe zapasy soi zmniejszyły się o 0,4 mln ton do 89,6 mln, głównie z powodu niższych zapasów w Stanach Zjednoczonych i Argentynie.

Kolejną istotną zmianą w nasionach oleistych w tym miesiącu jest mniejsza produkcja słonecznika na Ukrainie. Prowadzi to do zmniejszenia dostaw śruty i oleju na ważne rynki, takie jak Indie, Chiny, UE i Turcja. Spadki te są tylko częściowo równoważone przez wyższy import oleju palmowego i rzepakowego przez Chiny, wyższy import oleju sojowego przez Indie, wyższy import śruty sojowej przez Turcję i większy import soi przez UE.

Czytaj również: Krajowe ceny nasion rzepaku w zakładach osiągnęły rekordowy poziom

agrarheute.com /fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023