Talk icon

Informacje

13-07-2022

Autor: Jagoda Mrowiec

Rząd zdecydował. Pod Warszawą powstanie Centralny Azyl dla Zwierząt

Centralny Azyl dla Zwierząt

Pod Warszawą zostanie utworzony Centralny Azyl dla Zwierząt. Rząd przyjął projekt ustawy o założeniu ośrodka do przetrzymywania dzikich zwierząt.

Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 12 lipca 2022 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt. Projekt ten został przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Utworzony na mocy ustawy ośrodek, ma być bezpiecznym, czasowym schronieniem dla dzikich zwierząt skonfiskowanych przez organy państwowe.

Schronienie dla zwierząt odebranych przez służby

Zgodnie z ustawą, Centralny Azyl dla Zwierząt powstanie na terenie nadleśnictwa Chojnów pod Warszawą. Będzie to ośrodek przeznaczony do czasowego przetrzymywania okazów gatunków dzikich zwierząt zatrzymanych w trakcie prowadzonych postępowań celnych, karnych, wykroczeniowych lub administracyjnych. Chodzi np. o zwierzęta skonfiskowane na przejściach granicznych.

Do podstawowych zadań ośrodka należeć będzie transport, kwarantanna i czasowe przetrzymywanie okazów żywych zwierząt, należących przede wszystkim do czterech grup. Pierwszą z nich stanowią inwazyjne gatunki obce. Do grupy drugiej zalicza się gatunki, które podlegają ochronie na podstawie unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. Mowa tu o tak zwanych gatunkach CITES. W ośrodku będą również umieszczane gatunki zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. Ostatnią grupę stanowią zwierzęta objęte ochroną gatunkową.

Centralny Azyl dla Zwierząt

Centralny Azyl dla Zwierząt ma współdziałać z organami ścigania

Centralny Azyl dla Zwierząt będzie finansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa, których dysponentem będzie minister klimatu i środowiska. Jest on bowiem osobą odpowiedzialną za dziko żyjące gatunki zwierząt.

Ośrodek będzie współdziałał z organami ścigania (celnikami, Policją) w obszarze transportu i przetrzymywania zwierząt, a także z innymi instytucjami zajmującymi się przetrzymywaniem zwierząt. Do wspomnianych innych instytucji należą między innymi  krajowe i zagraniczne ogrody zoologiczne czy ośrodki rehabilitacji.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, na wprowadzenie nowych przepisów jest długi okres czasu. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2024 roku.

Czytaj równieź:Lasy Państwowe nadadzą nowy status lasom w okolicach miast

PAP /fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023