Talk icon

Informacje

17-11-2021

Autor: Polska Agencja Prasowa

Centra handlowe według 85% konsumentów powinny być ekologiczne

Centra handlowe

85 procent konsumentów uważa, że centra handlowe powinny prowadzić działania na rzecz ekologii oraz zrównoważonego rozwoju.

Dane te wynikają z raportu firmy doradczej PwC i Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Centra handlowe – większość konsumentów uważa, że chętniej wybierze obiekty posiadające politykę zrównoważonego rozwoju i dbające o środowisko

Według raportu "ESG w branży nieruchomości handlowych", przygotowanego przez firmę doradczą PwC we współpracy z Polską Radą Centrów Handlowych oraz Inquiry, ponad 70 proc. właścicieli lub zarządców centrów handlowych potwierdza, że w ich firmach została wdrożona polityka zrównoważonego rozwoju, a 85 proc., że w strategii ich firm uwzględniony został zrównoważony rozwój w bieżącym zarządzaniu projektami.

65 proc. ankietowanych przez agencję Inquiry konsumentów deklaruje, że wybierze centra handlowe posiadające politykę zrównoważonego rozwoju i dbające o środowisko, a prawie 60 proc. konsumentów jest gotowych zmienić swoje centrum handlowe na inne, gdyby wdrażało politykę ESG.

ESG to skrót od słów: Environmental (środowisko), Social (ład społeczny) oraz Corporate Governance (ład korporacyjny). Dotyczy czynników, w oparciu o które są tworzone wskaźniki i oceny pozafinansowe m.in. przedsiębiorstw. Jak wyjaśniono, rynki finansowe, inwestorzy i zarządzający stosują je do oceny działań firm, przyszłych wyników finansowych i ekspozycji na ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne, gdyż pozwalają uzyskać pełniejszą i wiarygodniejsza informację o kondycji przedsiębiorstwa, jego zarządzaniu, relacji z interesariuszami oraz długoterminowym profilu przychodów i ryzyk.

Autorzy raportu wskazują, że elementy związane z ESG stanowią istotną część zrównoważonego modelu biznesowego spółek działających w sektorze nieruchomości komercyjnych.

W najbliższych latach sukces przedsiębiorstwa nie będzie możliwy bez uwzględnienia czynników ESG w codziennym funkcjonowaniu

– uważa cytowana w informacji PRCH i PwC Kinga Barchoń, partner w PwC.

Według niej centra handlowe, które w rzetelny sposób wdrożą strategie oparte na zrównoważonym rozwoju, zyskają w perspektywie długoterminowej, bo ich postrzeganie oraz wycena rynkowa umocnią się.

Ważnym czynnikiem dla centrów jest optymalizacja budynku i jego otoczenia oraz działania marketingowe dla zrównoważonego rozwoju

Według ankietowanych zarządców najważniejszymi zagadnieniamiCentra handlowe 02 dla zrównoważonego rozwoju nieruchomości jest zmniejszenie ilości odpadów oraz pozyskiwanie energii ze źródeł alternatywnych. Ważne są też optymalizacja budynku i jego otoczenia oraz działania marketingowe dla zrównoważonego rozwoju. Mniej istotne jest natomiast w ich ocenie ograniczanie ruchu samochodami spalinowymi osób dojeżdżających do obiektów handlowych.

Z kolei eksperci Polskiej Rady Centrów Handlowych wskazują m.in. na kwestie, które skłaniają zarządców i właścicieli centrów handlowych do modernizacji budynków w kierunku zrównoważonego rozwoju. Z badania przeprowadzonego przez stowarzyszenie wynika, że klienci oraz najemcy oczekują zmian w tym zakresie, a centra handlowe wykazują zainteresowanie optymalizacją (np. zużycia mediów, segregacji odpadów).

Według PRCH instytucje finansujące centra handlowe stosują zachęty w tym zakresie, udzielając np. korzystniejszych kredytów podmiotom, których polityka lepiej realizuje cele klimatyczne.

Z raportu wynika też, że 85 proc. konsumentów uważa, że centra handlowe powinny prowadzić działania na rzecz ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

Obecnie takie działania prowadzi lub zamierza prowadzić w różnym zakresie nawet 95 proc. zarządców i właścicieli, a w działaniach marketingowych uwzględnia je w różnym stopniu 91 proc. z nich

– wskazano. Dostrzega je na razie 38 proc. konsumentów, przy 24 proc. odpowiedzi "nie pamiętam".

Raportem chcemy zainicjować rozmowę o wspólnych dla branży celach: inwestycyjnych, operacyjnych, marketingowych, o relacjach między wynajmującymi i najemcami oraz społecznej roli obiektów

– wskazał prezes Polskiej Rady Centrów Handlowych Jan Dębski.

Jak wyjaśnił, chodzi o zbudowanie bazy wiedzy oraz zbioru dobrych praktyk, które pozwolą na odpowiedzialne przedstawienie rekomendacji dla polskiego sektora nieruchomości komercyjnych.

Raport przedstawia wyniki niezależnych ankiet dot. kwestii zrównoważonego rozwoju: jednej przeprowadzonej wśród właścicieli i zarządców obiektów handlowych oraz innych firm działających w branży centrów handlowych oraz drugiej skierowanej do konsumentów.

Przypomnijmy, że według najnowszego badania Providenta w tym roku czeka nas niezwykle oszczędne Boże Narodzenie.

Czytaj też: Inflacja będzie wysoka przez najbliższe miesiące. Prognozy Pekao

PAP/fot.Pixbay

swiatrolnika.info 2023