Talk icon

Informacje

04-05-2021

Autor: Sebastian Wroniewski

CCAMLR – spotkanie w sprawie wyznaczenia obszarów chronionych

CCAMLR

Sekretarz stanu Ryszard Bartosik wziął udział w spotkaniu wysokiego szczebla państw członkowskich organizacji CCAMLR w sprawie wyznaczenia morskich obszarów chronionych na Oceanie Południowym.

CCAMLR chce ustanowić dwa nowe morskie obszary chronione na Oceanie Południowym

Spotkaniu przewodniczył Komisarz ds. Środowiska, Oceanów i Rybołówstwa Virginijus Sinkevičius, a uczestnikami byli, oprócz Polski, przedstawiciele 14 państw członkowskich CCAMLR tj. Australii, Francji, Niemiec, Szwecji, Hiszpanii, Belgii, Włoch, USA, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Urugwaju, Nowej Zelandii, Chile i Argentyny. Rozmowy odbyły się w formie online, 28 kwietnia br.

Spotkanie miało na celu rozpropagowanie idei tworzenia morskich obszarów chronionych oraz budowanie poparcia wśród członków organizacji CCAMLR dla ustanowienia dwóch nowych Morskich Obszarów Chronionych na Oceanie Południowym: jednego na Antarktydzie Wschodniej, a drugiego na Morzu Weddella. Przedstawiciele państw uczestniczących w spotkaniu wyrazili poparcie dla tworzenia Morskich Obszarów Chronionych na Oceanie Południowym w formie Wspólnej Deklaracji (Ministerial Joint Declaration), którą przedstawił w imieniu wszystkich uczestników komisarz Sinkevičius.

Polska jest członkiem CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) – Komisji ds. Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) od początku jej istnienia tj. 1982 r. Organizacja została utworzona w celu ochrony antarktycznego ekosystemu morskiego i jego racjonalnej eksploatacji, jak również w celu przeciwdziałanie nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom w tym rejonie. Członkowie Komisji to 25 państw oraz Unia Europejska.

Czytaj też: Oczyszczalnie ścieków staną się „fabrykami surowców”

CCAMLR – jakie są cele organizacji?

Komisja ds. Ochrony Żywych Zasobów MorskichCCAMLR 02 Antarktyki (CCAMLR) została powołana na mocy międzynarodowej konwencji z 1982 r. W celu ochrony życia morskiego Antarktyki. Było to odpowiedzią na rosnące zainteresowanie handlowe antarktycznymi zasobami kryla, kluczowym składnikiem ekosystemu Antarktyki i historią nadmiernej eksploatacji kilku innych zasobów morskich Oceanu Południowego.

Będąc odpowiedzialnym za ochronę ekosystemów morskich Antarktyki, organizacja stosuje podejście do zarządzania oparte na ekosystemie. Nie wyklucza to połowów, o ile takie odławianie jest prowadzone w sposób zrównoważony i uwzględnia wpływ połowów na inne elementy ekosystemu.

CCAMLR to międzynarodowa komisja licząca 26 członków, a kolejne 10 krajów przystąpiło do Konwencji. Na podstawie najlepszych dostępnych informacji naukowych Komisja uzgadnia zestaw środków ochronnych określających wykorzystanie żywych zasobów morskich Antarktyki.

gov.pl/fot.Twitter/Pixabay

swiatrolnika.info 2023