Talk icon

Informacje

13-08-2022

Autor: Emilia Gromczak

Budowa stawu w świetle prawa. Sprawdź najważniejsze ułatwienia

budowa stawu

Budowa stawu o powierzchni nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3m nie wymaga już pozwolenia wodnoprawnego.

Stawem nazywamy sztuczny zbiornik wód powierzchniowych, ale również staw to naturalny ekosystem wodny o głębokości nieprzekraczającej kilku metrów. Wykopanie takiego stawu o powierzchni nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3m nie wymaga już pozwolenia wodnoprawnego. 

Budowa stawu w świetle prawa

Staw jest cennym rezerwuarem wody, a także ostoją bioróżnorodności, co pozwala zapewnić równowagę ekologiczną, co ma kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu skutkom suszy rolniczej. Składa się z wału ziemnego, dna stawowego, budowli wodnych, rowów opaskowych.

Budowa stawu rozpoczyna się od sprawdzenie w urzędzie gminy lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czy nie ma ograniczeń dotyczących jego powstania. Jeśli nie został uchwalony MPZP należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Dzięki ułatwieniom, jakie wprowadziły zmiany w Prawie wodnym, wykonanie stawu o powierzchni nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, nie wymaga już pozwolenia wodnoprawnego. Wystarczy jedynie zgłoszenie do właściwego miejscowo nadzoru wodnego Wód Polskich. Staw może być napełniany wyłącznie wodami opadowymi, roztopowymi lub gruntowymi i służyć celom retencyjnym. Stawy rybne, rekreacyjne, służące do oczyszczania ścieków albo napełnianie w ramach usług wodnych wymagają pozwolenia wodnoprawnego.

budowa stawu prawo

Lokalizacja i zimochód

Jeśli decydujemy się stworzyć staw, to najpierw należy wybrać miejsce. Musimy zrobić analizuje gruntu, aby nie dopuścić do osuwania się jego brzegów. Budowa stawu to również wybór rodzaju stawu, decydując czy ma być on z wodą stojącą czy przepływową. Zimochód to przegłębienie w stawie, które zapobiega zamarzaniu wody w bardzo ostrą zimę. Poziom wody gruntowej sprawdzamy najczęściej poprzez odkrywkę, to znaczy mniejszą koparką bądź szpadlem, wykopujemy dół o głębokości około 1,5 metra i sprawdzamy po kilku dniach na jakim poziomie zbierze się woda gruntowa.

Przygotowując teren pod staw należy najpierw dokonać wyboru lokalizacji i analizy gruntu, wyciąć drzewa, zdjąć warstwę trawy, zdjąć warstwę urodzajnej darniny, opalikować miejsca, w którym ma znajdować się staw, dobrać odpowiedni sprzęt do wykonania prac, wykonać wykop zasadniczy z bieżącą analizą głębokości kopania. Na koniec przechodzimy do prac wykończeniowych, czyli skarpowania i niwelowania grobli oraz wykończenia terenu dookoła zbiornika.

Przeczytaj: Prace na stawach w Malcu i Ochabach mają zabezpieczyć siedliska ptaków

bialystok.wody.gov.pl/biznes.gov.pl/fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2023