Talk icon

Informacje

05-09-2022

Autor: Jagoda Mrowiec

Bioróżnorodność – czym jest dla rolnika i jak o nią dbać?

Bioróżnorodność

Bioróżnorodność coraz częściej przewija się w dyskusjach o zrównoważonym rolnictwie. Wyjaśniamy, co kryje się pod tym popularnym pojęciem.

Człowiek, pomimo swoich starań, odkrył zaledwie około 2 miliony gatunków występujących na Ziemi. Szacuje się, że gatunków żyjących na Ziemi jest aż kilkadziesiąt milionów. Choć ekosystem stale się zmienia, w dzisiejszych czasach zagrożenie bioróżnorodności na Ziemi jest ogromne i wynika z destrukcyjnej działalności człowieka.                                                                                                                

Czym jest różnorodność biologiczna?

Bioróżnorodność to, inaczej mówiąc, różnorodność biologiczna. Oznacza ona rozmaitość form życia występujących na Ziemi. Obecna wiedza pozwala analizować zagadnienia bioróżnorodności na wszystkich poziomach organizacji przyrody. Możliwa jest analiza różnorodności genetycznej, gatunkowej i ekosystemowej. Różnorodność genetyczna związana jest z występowaniem w populacji wielu alleli tego samego genu. Różnorodność gatunkowa dotyczy liczby gatunków żyjących w określonym ekosystemie. W Polsce największą różnorodność gatunkową obserwuje się w Tatrach, natomiast na świecie w Amazonii. Natomiast różnorodność ekosystemowa związana jest z rozmaitością naturalnych siedlisk i ekosystemów.

Różnorodność biologiczna Ziemi ulega ciągłym zmianom. Zmieniający się klimat, czy też naturalne katastrofy, wielokrotnie wpływały na liczebność gatunków oraz zasoby ekosystemów. Olbrzymie znaczenie ma również działalność człowieka, w tym stosowane w rolnictwie chemiczne środki ochrony roślin, które znacząco zubożają zróżnicowanie gatunkowe, eliminując nie tylko szkodniki lub chwasty, ale także neutralne czy pożyteczne rośliny i owady.

Bioróżnorodność

Bioróżnorodność w rolnictwie

Rolnicy mają ogromny wpływ na bioróżnorodność. Choć głównym problemem są nasycone chemią pestycydy, herbicydy i sztuczne nawozy, nie należy zapominać o innych czynnikach wpływających na środowisko. Intensywna eksploatacja pól, nastawienie na jeden gatunek roślin, używanie maszyn o dużych gabarytach także niszczą glebę, doprowadzając do upadku kolejnych ekosystemów. Kolejny problem stanowi eutrofizacja wód i stopniowe zmniejszanie się powierzchni terenów podmokłych. Jak temu zapobiegać?

Dobrą praktykę stanowi stosowanie płodozmianu, by zadbać o prawidłową strukturę gleby. Należy także zapewnić odpowiednią wilgotność. Poza ograniczeniem chemicznych środków ochrony roślin i nawozów warto też pomyśleć o sposobie użytkowania terenów zielonych. Zamiast kosić trawę kiedy tylko trochę odrośnie od ziemi, warto z tym odrobinę poczekać. Wypasanie zwierząt na łąkach jest jak najbardziej wskazane, ale należy zachować zdrowy rozsądek w ilości osobników zajmujących dany teren. Dzięki temu zioła i dziko rosnące rośliny przetrwają mimo działalności człowieka.

Czytaj również:Bioróżnorodność wywróci polskie rolnictwo do góry nogami? Co z unijną strategią?

GOV.Podrb /fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023