Talk icon

Informacje

23-05-2020

Autor: Alicja Ostrowska

Biomasa – dlaczego warto zakładać plantacje, kiedy zacząć?

Biomasa

Biomasa przez ostatnie lata nie cieszyła się dużą popularnością, dopiero od niedawna sytuacja ta uległa znacznej zmianie. Ciepłownie ponownie stały się niezwykle zaintrygowane pozyskiwaniem tego surowca.

Biomasa, a niski wskaźnik nowych plantacji

W związku z zastojem na rynku zwlekano również z zakładaniem plantacji roślin energetycznych, bo nie był to intratny biznes. Na taką sytuację wpływ miało dużo czynników. Jednym z nich była możliwość importu z afrykańskich plantacji odpadów po produkcji oleju palmowego. Jednakże sprowadzane na dużą skalę zapasy łusek orzecha kokosowego dobiegły końca. Ponadto nastąpiły zmiany w unormowaniach prawnych, odnoszących się do wykorzystania biomasy lokalnej (promień terenu, z którego może być wytwarzana biomasa nie może być większy niż 300 km od miejsca, w którym następuję wytwarzanie). Odnotowuje się wzrost cen na rynku surowca. Wszystko to napawa optymizmem, jeśli chodzi o zdolności rozwoju produkcji wierzby energetycznej, co poświadcza rosnące zainteresowanie taką działalnością.


Zobacz także: Mentzen: Zielony Ład i gospodarka wolnorynkowa nie mają nic wspólnego 

kradł ule

Biomasa, a nowe plantacje

Z uwagi na wymagania wierzby energetycznej najlepszym terminem zakładania plantacji jest wiosna. Wszyscy, chcący dywersyfikacji upraw lub własnego biznesu, powinni jak najszybciej podjąć decyzje w sprawie założenia plantacji i metody realizacji tego planu. Może to być także alternatywa dla rolników podlegającym zalecaniu zazieleniania. Aktualnie 5% gruntów ornych powinno być poświęcone na ten cel, warto więc zastanowić się nad uprawą wierzby energetycznej na biomasę na takich terenach.

Wierzba energetyczna – biomasa

Wierzba energetyczna to roślina wysokoplenna. biomasaDysponuje nietypowym przyrostem masy drewna w cyklu rocznym, kilkunastokrotnie większym niż las rosnący w stanie naturalnym. Charakteryzuje ją wysoka tolerancja środowiskowa – może być uprawiana na stanowiskach nienadających się do uprawy innych gatunków. Biomasa – jej proces pozyskiwania charakteryzuje się wysoką produktywność w połączeniu z niską energochłonnością realizacji oraz niewielkimi nakładami pracy. To wszystko sprawia, że produkcja może być bardzo rentowna. Plantacja nie potrzebuje prawie żadnych zabiegów agrotechnicznych, poza zabiegami wykonywanymi w pierwszym roku. Produktywność plantacji to czas ponad dwóch dekad. Wskaźniki energetyczne wierzby krzewiastej są analogiczne do miału węglowego, stanowią cenny surowiec energetyczny, który umożliwia produkcję energii w sposób zrównoważony i przyjazny środowisku naturalnemu.

Jak poprawić produktywność plantacji biomasy

Nie należy zapomnieć o fakcie, że do zakładania plantacji, a zarazem jej obsługi, przede wszystkim zbioru, niezbędne są specjalistyczne maszyny. Rozwiązaniem tego problemu jest podpisanie długoterminowej umowy z firmą, która nie tylko założy plantację i będzie o nią dbać, ale także zapewni zbyt biomasy, odciążając również plantatora od wielu obowiązków. To interesująca alternatywa również i dla tych osób, które nie zajmują się na co dzień rolnictwem, a dysponują niezagospodarowanym areałem.

 fot. pixabay

swiatrolnika.info 2023